Leszek Dorosz

Burmistrz Leszek Dorosz w trakcie odbywającej się dziś sesji Rady Miejskiej przedstawił radnym założenia inwestycyjne na 2014 rok. Tegoroczne zadania inwestycyjne zdominowały inwestycje drogowe. Gmina przeznaczy 300 tys. zł na zbadanie ujęć wód termalnych oraz przygotowanie stosownej dokumentacji.

Nasza inwestycja na ulicy Komunalnej jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Po przyjęciu poprawek przez Sejm spowoduje i przesunięciu środków, nasz projekt przebudowy uzyska dofinansowanie. Będziemy tą informację mieli na 100% po podpisaniu przez Prezydenta budżetu. 2,2mln złotych. – poinformował Leszek Dorosz.

Gmina planuje także remont chodników. Jak tłumaczył burmistrz, samorząd jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i wraz z końcem zimy, rozpocznie się wykonanie ciągów pieszych przy ulicy Marii Dąbrowskiej, Kopernika i Emilii Platter.

W budżecie zabezpieczono 1mln 100tys. zł na opracowanie dokumentacji i przebudowę ulicy Myśliwskiej, Sportowej oraz Mieszka I, remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach 1mln 100tys. zł, remont ulicy Orzeszkowej – 700tys. zł, remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie – 100tys. zł, remont drogi gminnej ul. Bocznej 1mln 280tys. zł, opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej – 30 tys. zł. W planach jest także budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą – 120 tys. zł, oraz przeznaczenie 100tys. zł na dofinansowanie dokumentacji potrzebnej do przebudowy drogi powiatowej Zalesie – Wapnica – Lubin.

Sesja Rady Miejskiej

W planach na 2014 rok znalazło się także 50 tys. zł dla Związku Gmin Wyspy Wolin na przygotowanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie gminy, 20 tys. zł na remont nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy, 50 tys. zł na przygotowanie projektu rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie. Ponad 2mln złotych zostanie przeznaczone na termomodernizację obiektów szkolnych na terenie gminy, 645 tys. zł na budowę sieci oświetlenia elektroenergetycznego przy ulicy Nowomyśliwskiej i Wodziczki.

Gmina planuje wydać 300 tys. zł na przygotowanie studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych oraz wiercenie otworu eksploatacyjnego i chłonnego.

kamienskie.info