Kontynuujemy naszą prezentację lokalnych struktur partii posiadających swoją reprezentację w parlamencie. Po .Nowoczesnej Ryszard Petru przyszedł czas na Platformę Obywatelską. Na czele PO w powiecie kamieńskim stoi Sebastian Mamzer. To jednak może się zmienić, gdyż jak informują w odpowiedzi na nasze zapytanie przedstawiciele województwa – na jesieni tego roku będą przeprowadzone wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej od poziomu kół.

Platforma Obywatelska w powiecie kamieńskim liczy prawie stu członków i są to osoby, które z dużym zaangażowaniem przygotowują się do wyborów samorządowych. Od półtora roku Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że nie lubi samorządności i dąży do pełnej centralizacji władzy, co widać po zmianach w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i próbach ich zawłaszczania czy też po ostatniej decyzji dotyczącej skoku na Regionalne Izby Obrachunkowe. Zabieg ten ma na celu nominowanie osób, które będąc pod dużą presją władzy centralnej będą w stanie wywierać naciski na samorządowców – informują szczecińscy działacze PO dodając, że w tym roku w lokalnych kołach zostaną przeprowadzone wewnętrzne wybory władz.

Jak przekonują przedstawiciele PO, partia aktywnie przygotowuje się do wyborów samorządowych od kwietnia 2016 r.

Powołaliśmy w tym celu Sekretariat Samorządowy, w którym wyznaczyliśmy koordynatorów odpowiedzialnych za przygotowanie do wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych. Okręgi te pokrywają się z okręgami wyborczymi do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Koordynatorem na okręg obejmujący powiat kamieński jest radny sejmiku województwa Artur Łącki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wybory samorządowe mogą odbyć się przed planowanym terminem na jesień 2018 roku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie dali do zrozumienia obywatelom, że będą dążyć do zmiany ordynacji wyborczej. Być może jeszcze w tym roku dojdzie do przyspieszonych wyborów samorządowych. Burmistrzowie i prezydenci miast, którzy sprawują swoje mandaty drugą kadencję nie będą mogli ponownie startować.  Jesteśmy przygotowani na wybory samorządowe, stoimy w blokach startowych i czekamy na rozwój wydarzeń. Sytuacja w kraju jest bardzo dynamiczna i nikt nie jest w stanie powiedzieć co zrobi Prawo i Sprawiedliwość. Czekamy na to czy PIS w najbliższych miesiącach przedstawi propozycję zmian w ordynacji wyborczej i to będzie dla nasz kluczowe do podejmowania dalszych działań. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wybory będą przyspieszone, to Platforma Obywatelska na pewno będzie gotowa do działania – czytamy w odpowiedzi nadesłanej do naszej redakcji.