b

Spotkanie na koszt podatników burmistrza z reżyserem filmu „Honor generała”, kwiaty na ślub marszałka województwa czy promocja w… Katalogu Golfowym na 2014 rok – to tylko kilka z ciekawszych wydatków poczynionych przez kamieńskich urzędników w celu „promowania gminy” oraz działania kamieńskiej administracji. Po „zaszczytnym” ósmym miejscu Kamienia Pomorskiego w rankingu gmin najwięcej wydających na administrację, sprawdzamy, w jaki sposób włodarze wykorzystują środki na promowanie gminy i nie tylko.

W ubiegłym roku burmistrz decyzją radnych koalicji otrzymał na promocję miasta ponad 200 tys. zł oraz również ponad 200 tys. na „Pozostałą działalność” w administracji . Oprócz lakonicznego zapisu w tabelce dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej trudno znaleźć informacje na co konkretnie zostały przeznaczone te środki. Postanowiliśmy więc wystąpić o wszystkie faktury do kamieńskiego magistratu i wtedy zrobiło się naprawdę ciekawie.

Gmina Kamień Pomorski lubi się promować

Od czasopism lokalnych po pisma branżowe. W trakcie jednej z ostatnich sesji przewodnicząca Rady Miejskiej z dumą unosiła jedno z żeglarskich czasopism zachęcając do lektury, gdyż „znów piszą o Kamieniu Pomorskim”. Takie „pisanie” jednak słono kosztuje. „Wiadomości turystyczne Skandynawia 2013” – 1000zł, reklama przez spółkę „Golf and Relax” z Kołbaskowa w katalogu „Golf in Poland” – 1000zł, wpis do Katalogu Golfowego – 1230zł czy artykuły w czasopiśmie „Wiatr” – luty 2013 – 1845zł, maj 2013 – 900zł. W wydatkach odnajdujemy też promocję w czasopiśmie „Jachting” – 1537zł czy reklamę w Polish Buisiness Magazine – 1537zł. Ciekawą pozycją jest także „promocja i emisja materiału Perły Polskiego Bałtyku” za 1850zł. Czy komuś z mieszkańców udało się natrafić na zakupiony materiał filmowy? My osobiście nie mieliśmy tyle szczęścia.

Kamień Pomorski „imprezami stoi”

Impreza „Radio Złote Przeboje na Wakacjach”, która odbyła się w lipcu ubiegłego roku kosztowała gminę 50 tys. złotych. Dodatkowo samorząd musiał zapłacić 1 tys. zł za prąd, 1 tys. zł za instalację elektryczną, 1,5 tys. zł za gotowość służb medycznych, 900zł za ochronę oraz 1,5 tys. zł za sprzątanie stadionu Spółdzielni Socjalnej „Warcisław” a wszystko z wydatków na administrację  w tym na promocję gminy.

Kolejną pozycją jest prestiżowa impreza dla wybranych – czyli rozdanie Złotych Wstęg Ziemi Kamieńskiej, które kosztowało ponad 8 tys. zł. Sam poczęstunek w gospodarstwie agroturystycznym w Borzysławiu kosztował 5 tys. zł, do tego koszt programu artystycznego, przewozu uczestników zaproszonych przez burmistrza oraz trzech statuetek.

Kwiaty na ślub dla marszałka i Walne Zgromadzenie PGK.

Ciekawą pozycję w zakupach mających służyć promocji gminy i jej działalności stanowią kwiaty. Jak się okazuje z pieniędzy podatników funduje się wiązanki na przeróżne okazje. Ślub marszałka województwa, otwarcia kawiarni „Ratuszowa”, wiązanka dla radnego Żaka, czy kwiaty w związku z wykonywaniem przez burmistrza roli pracodawcy z okazji jubileuszu pracownika czy rozwiązania umowy o pracę. Dodatkowo otwarcie pola golfowego w Grębowie, czy zakończenie regat w Trzebieży oraz liczne pogrzeby, w których uczestniczy burmistrz. Bronisław Karpiński wręcza też mnóstwo kwiatów jubilatom, niektóre z pozycji nie zawierają wskazania, kto został wyróżniony.

fot. kamienskie.info

fot. kamienskie.info

Wśród wydatków na działalność kamieńskiej administracji znaleźliśmy także kwiaty z okazji „ogólnopolskich mistrzostw kolejarzy w lekkiej atletyce”, kwiaty w związku z życzeniami ślubnymi dla sołtysa Chrząstowa, kwiaty z okazji święta kolejarza, „uroczystości dwóch pogrzebów”, „Para Olimpiadę w Stowarzyszeniu Osób Upośledzonych” (pisownia oryginalna) oraz zakup opłatków i kwiatów wręczonych przez Burmistrza podczas uroczystości opłatkowych emerytom, kombatantom, pracownikom Spółek gminnych a także z okazji… Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Z wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie administracji, urzędnicy sfinansowali także zakup cebulek kwiatów tulipanów ESTELLA RIJNVELD na rabaty przy ratuszu.

W dziale administracja publiczna umieszczono też faktury za transport żywności z Koszalina dla osób potrzebujących (opisane prawidłowo przez kierownika OPS w Kamieniu), a nie w dziale Opieka społeczna.

Umowa z bankiem okraszona poczęstunkiem

W wydatkach na działalność gminy w dziale administracja odnajdujemy też faktury uiszczane za catering. Np. na coroczne spotkanie z przedsiębiorcami, dyrektorami jednostek, stowarzyszeniami na zaproszenie Burmistrza, które odbywa się w Ratuszu W ub. roku wydano 3224zł. Jak się okazuje z pieniędzy podatników ufundowano także poczęstunek z okazji spotkania burmistrza z prezesem firmy Tamal Polska – 220zł oraz spotkanie z reżyserem filmu „Honor Generała” – 233 zł a także podpisanie umowy z Bankiem Nordea. Do wydatków administracyjnych gminy zakwalifikowano także spotkanie – poczęstunek z księdzem, byłym administratorem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim, obecnie mieszkańcem Kaliningradu – kosztowało to podatników 212 zł.

Pod każdym mniej lub bardziej potrzebnym wydatkiem znajdujemy akceptację upoważnionego pracownika „Sprawdzono pod względem merytorycznym”.

Paweł Ukraiński
kamienskie.info

—————————————————–

Po rozmowie telefonicznej z Panią Skarbnik Ireną Dobersztajn informuję, że część wydatków opisanych przeze mnie mieści się w Dziale Administracja Publiczna w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” a część w tym samym dziale, w Rozdziale „Pozostała działalność”. Niestety do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi na zadane we wniosku pytania oraz nie otrzymałem faktur w układzie zgodnym z wnioskiem, który był złożony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Art. 14 ust. 1 określa iż „udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem”. Otrzymałem od Pani Skarbnik wielokrotnie powtarzające się pliki nieuporządkowanych tych samych skanów faktur. Podczas rozmowy telefonicznej w odpowiedzi na informację, dotyczącą braku pisma przewodniego do załączników usłyszałem rozbrajające pytanie Pani Skarbnik: „A po co to Panu?”.

Nie zmienia to jednak faktu, że z pieniędzy podatników rządzący finansują powyżej wymienione działania w ramach działalności administracji publicznej, zarówno w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” jak i w bardzo wygodnym rozdziale dla rządzących „Pozostała działalność”.

W trosce o przejrzystość jeszcze dziś udostępnimy naszym Czytelnikom skany wszystkich faktur z rozdziału promocja i pozostała działalność, jakie otrzymaliśmy od Pani Skarbnik.