Jadwiga Adamowicz

Oświadczam, że informacja Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Golczewo www.golczewo.pl jest ewidentnym przejawem oczerniania mojej osoby, czego konsekwencją ma być utrata zaufania społecznego do mnie, jako osoby publicznej i wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Podana informacja Burmistrza ma charakter czysto polityczny, aby odwrócić uwagę od narastających problemów w naszej Gminie i prowadzenia agitacji wyborczej przez burmistrza Andrzeja Danieluka w celu wyeliminowania mnie z życia publicznego.

Zarzuty wniesione w opublikowanej informacji są bezpodstawne, gdyż za rozporządzanie mienie gminy jest odpowiedzialny tylko Burmistrz (a nie pracownik urzędu), jako organ wykonawczy. Nigdy też nie złożyłam niezgodnych z prawdą oświadczeń, że wykonywałam w godzinach pracy czynności służbowe i równocześnie brałam udział w posiedzeniach komisji i Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w celu uzyskania podwójnych świadczeń.

Oświadczam, że będę broniła swojego dobrego imienia przy pomocy wszystkich dostępnych środków i prawa.

Jadwiga Małgorzata Adamowicz