Karpiński / Guranowski

Dzisiaj, tj. 13 grudnia br. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Kamień Pomorski, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz organizację systemu selektywnego odbioru frakcji odpadów komunalnych.

Zobacz także: Przetarg na odbiór odpadów komunalnych ogłoszony. Czy ktoś steruje kamieńskim BIP-em? 

Jak podają urzędnicy, w ramach umowy PGK w przyszłym roku odbierze ok. 4400 megagram odpadów zmieszanych oraz ok. 500 megagram odpadów segregowanych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Przypomnijmy w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz organizację odbioru segregowanych odpadów komunalnych wpłynęła tylko jedna oferta. Co ciekawe, burmistrz przeznaczył na to zadanie szacunkowo 2 mln 400 tys. zł, a oferta złożona przez Adriana Guranowskiego, działającego w imieniu i na rzecz PGK wyniosła 2mln 411tys. zł.

Urzędnicy poinformowali także, iż w PGK zwiększono zatrudnienie o 11 osób.

kamienskie.info