Otwarcie Mariny w Dziwnowie (57)

Zakończona realizacja zadania związanego z wyposażeniem portu jachtowego i przystani sezonowej w Dziwnowie otrzyma refundację poniesionych kosztów. To aż pół miliona złotych. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności województwa zachodniopomorskiego. W ramach inwestycji zakupiono m.in.: łodzie hybrydowe, radiotelefony VHF z pasem morskim, boje pływające, maszt flagowy oraz kontener na pomieszczenie gospodarcze. Dzięki zakończonej inwestycji port i przystań w Dziwnowie zwiększył swoją atrakcyjność m.in. jako obowiązkowy punkt postoju żeglarzy.

Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 725 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 to 500 tysięcy złotych.

Urząd Marszałkowski