Odwiert

Geofizyka Kraków SA informuje ze na terenie Sołectwa Ostromice prowadzone będą badania w celu rozpoznania złóż gazu i ropy naftowej.Prace polegają na tymczasowym rozłożeniu kabla pomiarowego o średnicy 8 mm wraz z czujnikami na powierzchni ziemi na okres 2-3 tygodni. Dodatkowo wzdłuż linii z zachowaniem bezpiecznej odległości od budynków, studni odbywać się będą prace specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Sprzęt geofizyczny jest całkowicie BEZPIECZNY dla ludzi i zwierząt. Z właścicielami i użytkownikami działek, które zostaną objęte pracami kontaktować się będą pracownicy Firmy Geofizyka Kraków S. A Bardzo proszę o nieutrudnianie wstępu na posesje pracownikom Geofizyki.
Za wszelkie powstałe szkody spowodowanie w/w pracami zostanie wypłacone odszkodowanie. Proszę o zwrócenie uwagi dzieciom i młodzieży aby nie niszczyli sprzętu pomiarowego.

Bogdan Jarosław Czaplicki