Sesja Rady Powiatu

Radnym uniemożliwiono zapoznanie się z przygotowaną wyceną nieruchomości należących do powiatu, znajdujących się na terenie obecnego szpitala. Pomimo, iż sprawa dotyczy mienia publicznego, to w ocenie koalicji i starosty podanie takiej informacji osłabiło by pozycję negocjacyjną z potencjalnym nabywcą.

Od dłuższego czasu Zarząd Powiatu nosi się z zamiarem sprzedaży mienia znajdującego się na terenie szpitala w Kamieniu Pomorskim. Jak dowiedzieli się podczas ostatniej sesji radni, do Zarządu wpłynęło oficjalne pismo dyrektora w tej sprawie. Chodzi o biurowiec, w którym znajdowała się administracja, garaże, budynek, w którym mieściła się pralnia i prosektorium oraz sam szpital. W związku z tym dokonano wyceny nieruchomości.

Ponieważ wiecie Państwo, że staraliśmy się przez całą kadencję o podział tej nieruchomości na dwie części, a gmina Kamień Pomorski nie wyraziła zgody, Pan dyrektor wystosował do nas pismo w tej sprawiepoinformowała Beata Kiryluk, która nie chciała poinformować radnych o szacunkowej wartości nieruchomości.Wycena została wykonana po to, aby mieć konkretną wiedzę na temat stanu majątku. Jeżeli rozmowy dojdą do skutku to Zarząd podejmie decyzję w sprawie swojego stanowiska i będzie ono przedstawione do akceptacji Radzie.

Jestem zdumiony. Zwracam się do przewodniczącego i do Rady, jak pracować? Jeżeli o strategicznych sprawach powiatu, mieniu publicznym radni mają nie wiedzieć a mają podejmować decyzję. Jeżeli szpital został wyceniony, jest jakaś wartość mienia publicznego to dlaczego radni nie mają wiedzieć jaka jest szacunkowa wartość? Jak my mamy decydować czy to jest racjonalne czy nieracjonalne. Jeżeli zostało to wycenione to co powiecie na sesji 5 minut przed faktem, ile to kosztuje, znów nie będzie czasu na dyskusję i tak to załatwicie? Czy tak się to robi? Na dzień dzisiejszy musimy wiedzieć. Jaka to jest tajemnica to nie jest mienie prywatne, tylko publiczne. Za to odpowiada powiat i my radni w imieniu mieszkańców musimy wiedzieć ile to jest warte. Na miejscu członków Zarządu nie odważyłbym się na zajęcie stanowiska „Wiem ile to kosztuje, ale nie powiem” stwierdził radny Anatol Kołoszuk

W ocenie radnych Sebastiana Mamzera oraz Mateusza Flotyńskiego nie ma problemu w tym, że radnym nie ujawnia się tego typu informacji.

Dziś Zarząd chce mieć jakieś ukryte karty, to tak oczywiste, że nie ulega wątpliwości. Chodzi o to, żeby nabywca nie wiedział jaka jest cena tej nieruchomości, to jest bardzo prosteargumentował Mateusz Flotyński.

Sesja Rady Powiatu

Jeżeli zapadnie taka decyzja, to nieruchomość ma być sprzedana w przetargu nieograniczonym.

–  Z tym nie można się godzić, z takim stylem pracy. Jeżeli my mamy zachować się odpowiedzialnie jako radni to co my tutaj robimy. Wycena to najbardziej prawdopodobna wartość jaka może zaistnieć. Sprzedając nieruchomość, można wystawić za kwotę jaką wycenił rzeczoznawca albo wyższą. Proszę mi nie mówić, że potencjalny nabywca to ktoś, kto nie wie z czym ma do czynienia, bo doskonale wie jaka to może być wartość. Dziś jaka jest wartość rynkowa można określić bez wykonania operatu. Jeżeli mamy rzetelny i uczciwy sposób podchodzić do sprawy to nie ukrywajmy czegoś. Widzę, że Zarząd chce coś ukryć, jaka jest wartość szpitala, a przecież na wycenę wydano publiczne pieniądze, to jaki cel ma ta Rada. Jeżeli zapadła decyzja że sprzedajemy to my jako radni musimy poznać wartość nieruchomości i od tego trzeba zacząćtłumaczył Anatol Kołoszuk.

Według rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w ogłoszeniu należy podąć cenę wywoławczą zbywanej nieruchomości. Zarząd zbywając nieruchomość nie może wystawić nieruchomości do pierwszego przetargu za niższą cenę niż jej wartość wskazana w operacie szacunkowym. Po to on jest robiony i wydatkowane są na to środki finansowe. Zgodnie z art. 9 ustawy o samorządzie powiatowym Rada pełni funkcję kontrolną w stosunku do Zarządu. W jaki sposób może sprawdzić, czy nieruchomości, którymi gospodaruje powiat nie są sprzedawane poniżej ich wartości, skoro nie zna tej wartości?

Paweł Ukraiński
kamienskie.info