Ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego wynika, że Zarząd Powiatu planuje zlikwidować placówkę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie. Pracownicy o całej sprawie dowiedzieli się z internetu.Czy radni zlikwidują placówkę? Na to się zanosi, gdyż taki punkt o zamiarze likwidacji placówki odnajdujemy w porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się 29 listopada 2011r.