Jelonek

„Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim pokazał, że nie tylko nie potrafi rozwiązać stojących przed nim problemów finansowych, ale też problemów organizacyjnych, administracyjnych i proceduralnych.” Tak w piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wojewody zachodniopomorskiego Klub opozycyjnych radnych podsumował działania Zarządu. Radni podważyli procedurę wprowadzenia pod obrady Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 -2016 przyjętego w ubiegłym tygodniu.

Pismo wpłynęło do Regionalnej Izby w Szczecinie we wtorek 27 stycznia. Anatol Kołoszuk w imieniu Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa” zawnioskował w nim o wstrzymanie wydania opinii o Programie naprawczym uchwalonym na sesji w czwartek w ubiegłym tygodniu.

Zobacz także: Rada przyjęła Program naprawczy. Poradnia w Wolinie do likwidacji

Przypomnijmy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, iż w powiecie kamieńskim zachodzi obawa co do możliwości uchwalenia budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej ze względu na naruszenie zapisów ustawy o finansach publicznych i wezwało powiat do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do zaopiniowania  RIO.

W związku z powyższym Prezes RIO Bogusław Staszewski poinformował Przewodniczącego Rady Powiatu Mateusza Flotyńskiego iż wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały w sprawie ustanowienia Programu postępowania naprawczego. Wyznaczono termin Kolegium na dzień 12 lutego 2014 roku i wstrzymano wydanie opinii do tego czasu.

Na dzisiejszym posiedzeniu, tj. 31 stycznia, Rada miała przyjąć budżet. Niestety brak ww. opinii do Programu postępowania naprawczego postawił tę decyzję pod znakiem zapytania.

Zgodnie z prawem jednostki samorządu terytorialnego muszą uchwalić budżet do 31 stycznia. Nowelizacja, która weszła w grudniu 2013 roku nie zmieniła tego terminu. Jak wskazuje w swojej opinii prawnej Kancelaria obsługująca Starostwo naruszenie nieprzekraczalnego terminu uchwalenia przez radę budżetu do dnia 31 stycznia, powoduje ustanie kompetencji rady do podjęcia uchwały  budżetowej, a organem umocowanym do ustalenia budżetu staje się Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radni koalicji i opozycji na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu Komisji i dzisiejszej sesji przedstawiali swoje argumenty za i przeciw przyjęciu budżetu na 2014 rok, mimo braku opinii RIO do Programu naprawczego.

Kapitan / Arys / Drozdowiczz

Budżet został przyjęty 11 głosami (Lech Ziółkowski, Edward Arys, Wojciech Celiński, Adam Celiński, Małgorzata Kościkiewicz, Emilia Szczeblewska, Radosław Drozdowicz, Stanisław Motyka, Sebastian Mamzer, Mateusz Flotyński, Jarosław Kapitan), 5 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu (Anatol Kołoszuk, Jadwiga Adamoiwcz, Dariusz Abramowicz, Adam Trott, Roman Dorniak). Jest to ostatni budżet jaki przyjmowała Rada Powiatu w obecnym składzie.

Dla pokrycia własnej nieudolności Zarząd Powiatu obwiniał za zaistniałą sytuację radnych opozycji, gdyż to oni podważyli procedurę i sposób uchwalenia Programu naprawczego. Opozycja wytykała zaś koalicji brak zdolności przeprowadzenia uchwał zgodnie z prawem i zasadami oraz brak umiejętności współpracy z opozycją w ważnych dla powiatu sprawach.

Tak jak ustalaliśmy na sesji 22 stycznia, warunkiem uchwalenia tego budżetu było napisanie programu działań naprawczych według artykułu 240a. Taki warunek spełniliśmy. Otrzymaliśmy telefoniczne potwierdzenie, iż nasz program działań naprawczych otrzymał pozytywną ocenę i musimy trzymać się ściśle działań naprawczych. Proszę Państwa abyśmy podjęli uchwałę budżetową, gdyż tak naprawdę nie znamy skutków prawnych sytuacji w której się znaleźliśmy, iż możemy taki budżet uchwalić po terminie. Tak jak powiedziałam, myśmy otrzymali tą opinię, niestety wpłynęła skargą grupy koalicji samorządowej na procedurę działań naprawczych, ta skarga zostanie rozstrzygnięta 12 lutego więc bardzo bym prosiła o to, aby przyjąć procedowanie budżetupoinformowała Beata Kiryluk.

Zastanawia nas jedno, od kogo był ten telefon zapewniający iż opinia już jest i jest pozytywna, skoro decyduje o tym  Kolegium Izby a to jest wieloosobowe i obraduje na specjalnie zwołanych posiedzeniach, i musi wydać opinię w formie uchwały. Niespodziewanie do dyskusji włączył się Edward Arys radny z Wolina.

Czy jesteście w stanie, tak martwicie się  o powiat, wycofać tą skargę  z RIO. Jeślibyście napisali i wysłali do RIO to mamy budżet. Raczej mamy opinię pozytywną. I nie będzie wtedy żadnych problemów, myślę że wszystko odbędzie się bezboleśnie.

Edward Arys

 – Złożyliśmy pismo z uwagami o źle przeprowadzonej procedurze wprowadzenia Programu naprawczego, niezgodnie z prawem. Przecież mówiłem o tym wcześniej na sesji i na wczorajszym posiedzeniu komisji. Program naprawczy był projektem ze źle wypełnionymi rubrykami,  przedstawiony dzień przed sesją, jakby zrobiony na kolanie. Jeżeli program obejmuje ograniczenia wydatków, to powinno się to odbyć na zasadzie dyskusji, aby wybrać te oszczędności, które są dla powiatu najbardziej racjonalne, aby były najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Takiej możliwości Państwo nie stworzyliście. Zwróciliśmy uwagę na procedurę, jakie są tego skutki? Ulega likwidacji poradnia w Wolinie, a trzeba byłoby się zastanowić nad innymi sprawami. Dlaczego nie zrestrukturyzować Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Podaję to jako przykład. Co pan mówi, wycofanie pisma? zwrócił się już bezpośrednio do Edwarda Arysa radny Anatol Kołoszuk.

Beata Kiryluk nie widząc swojej nieudolności organizacyjnej oraz nieznajomości prawa samorządowego i Statutu Powiatu, cały czas na dzisiejszej sesji obwiniała radnych opozycyjnych za sytuację patową w jakiej znalazła się Rada. Zamiast tydzień wcześniej próbować rozmawiać i przekonywać radnych opozycji, wskazujących już wówczas łamanie prawa, do swoich racji, zachowywała się butnie i arogancko. Zarzucała radnym, że nie czytają korespondencji mailowej przesyłanej na skrzynki elektroniczne a  powiat płaci za te skrzynki.

Teraz to tłumaczenie, że naszą winą jest to, iż budżetu nie uchwalimy to bzdura. Teraz budżet uchwali nam RIO. To nie jest naszą winą tylko Zarządu, nie czepiajcie się ustawodawcy. Nie potrafiliście ustalić budżetu do końca roku. Jeżeli chodzi o procedury, to proszę tu jest nasza uchwała, zgodnie z nią powinniśmy zacząć od 15 września, gdybyśmy zachowali procedury od początku wszystko byłoby ok. Nie rozumiem apelu radnego Arysa, RIO działa na zasadzie prawa, nawet gdybyśmy to wycofali, to RIO państwu tej opinii dziś nie wyda, RIO nie oceniło procedury, radni nie pracowali nad tym, nie było naszych pomysłów, myśmy w tym nie uczestniczyli, to powinno być opracowywane przez wszystkich radnych, nie może być tak, że to sobie może ktoś sam ustaliłripostował Dariusz Abramowicz.

Sesja Rady Powiatu

Po przerwie Anatol Kołoszuk poinformował zebranych o rozmowie z przedstawicielem RIO w sprawie wycofania wniosku o wstrzymanie opinii.

Rozmawiałem z panem Kusem z RIO i pan Kus przedstawia to w ten sposób, że to, o czym mówiliście, czyli wycofanie pisma musiałoby stanąć na kolegium, ale to nie prezes o tym decyduje. Procedura została wszczęta i dopiero na kolegium byłoby to rozpatrzone, nie potrafił powiedzieć, czy stałoby się to dzisiaj, jutro czy za dwa dni. Sprawa rozstrzygnięcia tej sprawy z 12 lutego nie jest jednoznaczna, prezes powiedział, że nie wiem co się z tym stanie dalej. Spytałem też o sprawę budżetu, proszę żebyście nie szafowali sprawą pożyczki z budżetu Państwa, pani radna (Adamowicz –przyp. redakcji) pytała dwa razy o zależność tych dwóch programów.  Pan Kus powiedział, że to są dwie różne sprawy. My musimy mieć budżet, który albo ustali Rada i nie będzie zakwestionowany przez RIO, jeżeli RIO zakwestionuje ten budżet, to ułoży go i też on będzie dokumentem do pożyczki, wedle której nie będzie problemupoinformował na koniec radny Anatol Kołoszuk.

Chciałem to spuentować w ten sposób, ta rozmowa nie powinna mieć miejsca, powinniśmy o tym porozmawiać w kuluarach, o czym my tu rozmawiamy. Tu są media, oni o tym napiszą, że stawiamy pod ścianą RIO, nie sądzę abyście Państwo zmienili zdanie, a jest piątek, my nie wiemy, czy ktoś będzie chciał się tym zająć więc przejdźmy do meritumpodsumowywał posiedzenie Przewodniczący Mateusz Flotyński.

Radca prawny wyraził opinię, iż naruszenie prawa przy uchwaleniu bez programu naprawczego będzie nieistotne i będzie to w stanie obronić w sądzie.

Przyjmując, że ta opinia została wydana, ale nie mamy jej fizycznie będzie dla nas argumentem do wygranej w sądzie. Wybieramy między tym, że nie mamy w ręce opinii RIO wiedząc że ona jest, niż kierować się wskazaniem, że rada będzie mogła podjąć uchwałę po 31 stycznia, moim zdaniem to będzie naruszenie prawa, w tej chwili rada ma kompetencjestwierdził radca prawny.

Program jest ale opinii RIO nie makrótko podsumowała Jadwiga Adamowicz.

– Zgadzam się z wypowiedzią radnego Kołoszuka, który zwrócił uwagę na wiele uchybień przy podejmowaniu tej uchwały. Zgadzam się z nim. Nie będziemy wam przeszkadzać – zwrócił się na koniec do radnych koalicji Roman Dorniak – Życzę Państwu powodzenia. Ponosicie odpowiedzialność polityczno-medialną za podjętą decyzję, ale taka jest wasza rola. W tej chwili opinia jaką poda mecenas jest bardziej wiążąca dla was, niż dla nas. Życzę powodzenia. Nie będziemy przeszkadzać.

kamienskie.info