Dwór w Sulikowie obecnie

Dwór w Sulikowie obecnie

Kontynuujemy zapoczątkowaną jakiś czas temu prezentację dworów znajdujących się na terenie powiatu kamieńskiego. Dziś postanowiliśmy zaprezentować naszym Czytelnikom film dokumentalny z 1996 roku autorstwa Mariusza Raniszewskiego przedstawiający historię dworów ulokowanych w miejscowościach o rodowodzie średniowiecznym – Żółcinie i Sulikowie.

Najstarsza wzmianka o wsi Żółcino pochodzi z okresu średniowiecza, z 1279 roku, kiedy książę Bogusław przekazał ją katedrze w Kamieniu Pomorskim. W XV stuleciu majątek stanowił lenno rycerskiego rodu Knutów. W XVIII wieku wieś przeszła pod zarząd rady miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Dwór powstał prawdopodobnie pod koniec XIX wieku, a rozbudowa dokonana w okresie dwudziestolecia międzywojennego nadała budynkowi styl eklektyczny.

Fragment Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego kartografa Eilhardusa Lubinusa powstałej w latach 1610-1618

Fragment Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego kartografa Eilhardusa Lubinusa powstałej w latach 1610-1618

Historia Sulikowa również sięga wieków średnich, a miejscowość posiada słowiański rodowód. W pierwszych pisanych źródłach z roku 1369 wymienia się miejscowość pod nazwą Soltikow. Od wieku XV dobra te były lennem rycerskiego rodu Brockhausen, a od końca wieku XIX należały do pomorskiego rodu von Flemmingów, którzy pozostali ich właścicielami do 1945 roku. Ostatnim gospodarzem majątku był Heino von Flemming, który został pochowany na cmentarzu rodowym na terenie parku dworskiego. To członkowie rodziny Flemmingów są budowniczymi obecnie istniejącego dworu – powstał on na początku XX wieku. O jego wartości architektonicznej stanowi charakterystyczne ukształtowanie bryły.

kamienskie.info