Flagi

Wiemy już, kto będzie organizatorem tegorocznych „Dni Kamienia Pomorskiego 2014”, które będą się odbywały podczas żeglarskich Mistrzostw Europy w Klasie Słonka. Impreza ma potrwać od 17 do 23 sierpnia a jej organizacja kosztować 104 tys. zł. To jednak nie kwota, jaką zdecydował się wydatkować burmistrz jest zastanawiająca. Ciekawszy jest fakt, że Bronisław Karpiński przyznał organizację imprezy jednej z agencji artystycznych bezprzetargowo, w tzw. trybie z wolnej ręki.

Agencja Artystyczna MATRIX Ryszard Czapski ma zorganizować sześciodniową imprezę dla mieszkańców. Od niedzieli 17 sierpnia do soboty 23 sierpnia, w Kamieniu Pomorskim w amfiteatrze miejskim odbędą się m.in. koncerty zespołów Velvet, Empiria, Jaf Raf, Loka. Oprócz tego w planach jest organizacja szeregu konkursów, uroczystość jubileuszowa z okazji 30-lecia istnienia zespołu „Stawnianki”

Program będzie nieustannie wzbogacany – zapewniła w rozmowie z redakcją Elżbieta Kucharska, odpowiedzialna za promocję w kamieńskim magistracie.

W ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego burmistrz poinformował, iż przyznał organizację imprezy Agencji Artystycznej MATRIX z Chojny z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, uzasadniając, iż w zakresie usługi jest płatność honorariów dla artystów występujących podczas Mistrzostw Europy w Klasie Słonka.

Umowę podpisano 6 lutego i zgodnie z nią firma z Chojny powinna już otrzymać pierwszą część płatności w wysokości 20 910 złotych. Kolejna rata w wysokości 62 730 złotych ma wpłynąć na konto firmy do 10 sierpnia a więc przed imprezą, natomiast ostatnia płatność w wysokości 20 910 złotych trafi do agencji, po imprezie, tj. do końca sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych i artykułem, na który powołuje się burmistrz, można udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę.

Udzielenie zamówienia w zakresie działalności artystycznej nie musi być poprzedzone przetargiem. Jednak zapis w ustawie, dotyczący zamówień z zakresu działalności twórczej i artystycznej odnosi sie tylko do tych zamówień, które cechuje wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalności, aby możliwe było udzielenie ich tylko jednemu, konkretnemu wykonawcy. O tym, że zlecenie usługi z wolnej ręki jest zgodne z prawem decydują więc szczególne, istotne dla zamawiającego cechy artysty lub twórcy, jego pozycja, renoma, czy też walory jego twórczości (dzieł). Chodzi tu o to, że istnieje swoisty monopol na rynku z zakresu danej dziedziny kultury i sztuki, a więc gdy wykonanie określonego dzieła przez innego autora nie przyniosłoby zamierzonego rezultatu.

Wiadomym jest, że jeśli chcemy by wystąpił konkretny z nazwy wykonawca o określonej twórczości, trudno by wystąpił ktoś inny. O tym, czy organizujemy przetarg, czy nie, decyduje nie tylko to, czy zamówienie ma charakter twórczy lub artystyczny, ale też niezbędne jest wykazanie, że przedmiot zamówienia może być wytworzony lub dostarczony tylko przez jednego wykonawcę. Zamówienie z wolnej reki to tryb, w którym należy udowodnić, że na rynku nie istnieją produkty równoważne.

O to, czy Agencja Artystyczna „Matrix” jest jedyną, która może zorganizować sześciodniową imprezę pod nazwą „Dni Kamienia Pomorskiego 2014”, postanowiliśmy zapytać burmistrza Bronisława Karpińskiego. Niestety burmistrz był niedostępny, a jego telefon milczał, natomiast żaden z urzędników, z którym rozmawialiśmy nie potrafił nam odpowiedzieć czym się kierowano przy wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki.

Wątpliwości nasze wzbudziło również to, iż podczas zbierania materiałów na potrzebny artykułu przypadkiem natrafiliśmy na kalendarz imprez firmy HPG z Chojny. Okazuje się, iż dwa z koncertów, które zgodnie z umową organizuje Agencja Artystyczna „Matrix”, wykazuje w swoim kalendarium imprez HPG Promotion Group, J. Hippmann. Fakt ten przeczy przesłance, wskazanej przez burmistrza w uzasadnieniu do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, mówiącej, iż tylko jeden wykonawca jest w stanie wykonać usługę czyli organizację „Dni Kamienia Pomorskiego podczas Mistrzostw Europy w Klasie Słonka”.

kamienskie.info