19412

Chyba nie ma na Pomorzu Zachodnim bardziej interesującego stanowiska do badań dla archeologów niż teren Osiedla Katedralnego w Kamieniu Pomorskim, miejsca niezwykle ważnego dla historii Pomorza. To tutaj w stolicy biskupiej rozstrzygały się często losy Księstwa Pomorskiego. Dodatkowo „pikanterii” dodaje fakt, że prace archeologiczne prowadzone są przy Dworze Kleista – miejscu szczególnym ważnym dla historii elektryczności.

Od 1722 roku w dworku mieszkał Ewald Jürgen von Kleist (1700 – 1747) i właśnie w tym budynku 11 października 1745 roku jako pierwszy na świecie dokonał udanej próby z butelka lejdejską.

Badania prowadzone są już od dwóch lat. Podczas badań w poprzednim sezonie natrafiono m.in. na fajansowy talerz, tzw. „Sttetiner Ware”, na powierzchni którego umieszczony został interesujący napis: „Mein Gott, nun ist es wieder Morgen”. Jest to tekst z popularnej w XVIII wieku modlitewnika szkolnego, zaczerpniętego z tzw. Pierwszej Pieśni Porannej, która została zawarta w „Pieśniach Codziennych” (Alltagslied) Kaspara Neumanna (1648-1712). Podczas prac odsłonięto również fragment Bramy Kapitulnej zniszczonej w 2 połowie XIX wieku.

19415

Obecnie kontynuowane są badania wewnątrz Dworu Kleista. W wykopach dochodzących do 230 cm stwierdzono w profilach aż 7 warstw archeologicznych. W dolnych partiach wykopu natrafiono na relikty budynku, prawdopodobnie są to pozostałości kurii dziekana, spalonej w 1582 roku. W profilu wykopu natrafiono na warstwę spalenizny o grubości 30 cm, a nad nią warstwę gruzu ceglanego z dobrze zachowanymi gąsiorami dachowymi. Zachowały się również kamienne fundamenty dochodzące do średnicy 100 cm, jak również fragmenty ceglanego średniowiecznego muru. Badania archeologiczne dostarczyły niezmiernie ważnych informacji na temat średniowiecznej i wczesnonowożytnej historii Kamienia.

źródło:
Grzegorz Kurka/MHZK