Wójt Gminy Świerzno ma oryginalny prezent dla najmłodszych mieszkańców. Gmina Świerzno uzyskała dofinansowanie z tytułu projektu „Szansa dla edukacji” wynoszące blisko pół miliona złotych. Po uzyskaniu zgody Rady Gminy na jego realizację oraz podpisaniu umowy do szkół trafi nowoczesne wyposażenie dla pracowni oraz możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć lekcyjnych.

W ramach projektu w Szkołach Podstawowych w Świerznie i Stuchowie zostaną doposażone szkolne pracownie w nowoczesne wyposażenie oraz organizowane będą dodatkowe zajęcia lekcyjne. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 449 550,00 zł – powiedział w rozmowie z portalem kamienskie.info Wójt Gminy Krzysztof Atras.