500

296 dzieci z gminy Dziwnów oraz 466 dzieci z gminy Międzyzdroje obejmie rządowy program 500+. Łącznie na ten cel Państwo przeznaczy ponad 3,5 mln złotych. Jak ubiegać się o środki i do kogo zwrócić się z wnioskiem? Odpowiedzi na te pytania udzielają burmistrz Dziwnowa oraz pracownik międzyzdrojskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego. Będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Będzie można to zrobić przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Międzyzdrojach program „Rodzina 500 plus” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcję Świadczeń Rodzinnych. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia o jedną osobę. Wnioski o świadczenie wychowawcze należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Książąt Pomorskich 8. Pierwsze wypłaty przewidziano już w kwietniu. Najliczniejsze rodziny otrzymają świadczenia na szóstkę dzieci (3000 złotych).

W Dziwnowie realizacją wypłaty świadczeń będzie zajmować się Ośrodek Pomocy Społecznej, zlokalizowany przy ulicy Małej 3. Do realizacji tego świadczenia burmistrz przewiduje utworzenie jednego stanowiska pracy. Wstępną weryfikację będą wykonywać także okresowo przydzieleni pracownicy OPS. Najliczniejsza rodzica objęta programem 500+ otrzyma od Państwa 2000 złotych za czwórkę dzieci.