Jadwiga Adamowicz

Wbrew twierdzeniom burmistrza Golczewa, Jadwiga Adamowicz nie popełniła przestępstwa. Andrzej Danieluk publicznie zarzucał byłej urzędniczce i radnej nienależyte wykonywanie swoich obowiązków i defraudację. Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim umorzyła postępowanie. Czy burmistrz przeprosi i przywróci do pracy Jadwigę Adamowicz?

20 marca Andrzej Danieluk nie bacząc na przepisy zwolnił urzędniczkę Jadwigę Adamowicz, radną bez zgody Rady Powiatu w trybie dyscyplinarnym. Następnego dnia w rozmowie z naszą redakcją burmistrz rzucał oskarżenia.

Wyłudzenie z kasy gminy, branie podwójnych pieniędzy i w Urzędzie i w Radzie Powiatu. Czyli fałszowanie dokumentów, czyli pisanie, że wyjeżdża się do lekarza czy służbowo do Starostwa, natomiast są dowody na to, że była na komisjach, na sesjachmówił w rozmowie z naszą redakcją burmistrz Golczewa.

Jadwiga Adamowicz nie ukrywa radości z decyzji prokuratury.

Informacja Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka podana do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej Gminy Golczewo www.golczewo.pl i innych publikatorach prasowych była ewidentnym przejawem oczerniania mojej osoby, czego konsekwencją ma być utrata zaufania społecznego do mnie, jako osoby publicznej i wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Golczewiepodkreśla radna Adamowicz.

Przypomnijmy radna wzywała burmistrza Golczewa do opublikowania przeprosin za podawanie do publicznej wiadomości insynuacji jeszcze przed decyzją prokuratury. W odpowiedzi, Andrzej Danieluk jak gdyby nigdy nic stwierdził, że nie podawał żadnych oszczerstw na temat radnej a jedynie opisywał podjęte przez siebie czynności za pośrednictwem Kancelarii Prawniczej Skotarczak, Dąbrowski, Olech, obsługującej gminę Golczewo.

Przypomnijmy stanowisko w sprawie Jadwigi Adamowicz zajęła także Państwowa Inspekcja Pracy. Urzędnicy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy Jadwigi Adamowicz przez pracodawcę oraz niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy z radną. Decyzja Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim jest nieprawomocna.

kamienskie.info