strefa

Redakcja portalu kamienskie.info dotarła do projektu rozporządzenia Rady Ministrów rozszerzającego powierzchnię Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Przygotowywane zmiany będą dotyczyć nie tylko gminy Kamień Pomorski.

Zgodnie z projektem dokumentu podstrefa ekonomiczna w Kamieniu Pomorskim będzie składać się z trzech kompleksów w obrębie ewidencyjnym Miłachowo o powierzchni 44,8 hektara. Grunty, na których ma zostać utworzona Strefa należą do Skarbu Państwa w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem przyłącza gazowe i energetyczne mają zostać doprowadzone przez operatorów ENEA, GAZ ENERGIA. Co ciekawe to na barki gminy spadnie sfinansowanie przyłączy wodociągowych z ulicy Wolińskiej i Szczecińskiej oraz kanalizacyjnych z oczyszczalni w Mokrawicy, których szacunkowy koszt wyniesie łącznie 1 mln 75 tys. zł.

Strefa

Projekt rozporządzenia rozszerzający Kostrzyńsko Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną przewiduje powstanie 8 podstref w tym podstrefę Kamień Pomorski. Teren jest własnością Skarbu Państwa w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2010 roku 44 ha włączane obecnie do KSSSE warte były ok. 600 tys. zł, dziś wg cen rynkowych gruntów rolnych jest to ponad 900 tys., po włączeniu ich do Strefy wartość wyniesie 16,5 mln. Ewentualne ich uzbrojenie jest po stronie gminy Kamień Pomorski, to kolejny milionpowiedział w rozmowie z redakcją radny Arkadiusz Kuryś – Kto najwięcej zyska? Właściciel gruntów, którym nie jest niestety Gmina Kamień Pomorski. Wg dokumentów powstanie jednego miejsca pracy to koszt ponad 234 tys .zł. Budżet Gminy poza wydatkami stałymi zakłada rezerwę w kwocie 184 tys. zł. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że wkrótce powstaną nowe zakłady pracy? Ja nie mam żadnych.

Jak czytamy w dokumencie sporządzonym dla Prezesa Rady Ministrów, grunty zaliczane są przez Agencję Nieruchomości Rolnych do szczególnie atrakcyjnych inwestycyjnie. Grunt zostanie wydany 30 sierpnia 2014 roku. ANR nie posiada jego wyceny, jednak szacuje się, że cena 1 metra kwadratowego wyniesie 37 zł.

Urzędnicy ministerialni szacują, że przy nakładach inwestycyjnych rzędu 378 mln zł, na kamieńskiej podstrefie może powstać 1613 nowych miejsc pracy.

kamienskie.info