Powiatanie 2013 roku w Kamieniu Pomorskim

Przypominamy naszym Czytelnikom, iż Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

– Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zakaz obowiązuje do 3 stycznia 2014r.  z wyjątkiem 31 grudnia 2013r. i 1 stycznia 2014r.

Naruszenie zakazu może skutkować karą grzywny.

kamienskie.info