Mróz / Jasiewicz

Rada Miejska w Wolinie postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4 mln zł. Lwią część kredytu, bo 2 mln 600 tys. przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Pozostałą kwotę 1 390 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

– likwidację studni Nr 1 i wykonanie studni zastępczej Nr 1A na ujęciu wody w Rzeczynie – 50 tys. zł,

– poprawę jakości wody (mangan i utlenianie) w m. Piaski Wielkie – 80 tys.zł,

– budowę chodnika w m. Dargobądz w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej–  50 tys. zł,

– modernizację ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego –  600 tys. zł,

– budowę remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KSRG) – opracowanie dokumentacji technicznej –50 tys. zł,

– remont podłóg i ciągów komunikacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem

Żłobkowym w Wolinie –  50 tys. zł,

-budowę przepompowni ścieków przy osadniku inhoffa w Mokrzycy Małej wraz z rurociągiem

tłocznym do istniejącej przepompowni D1 – 460 tys. zł,

– modernizację systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Warnowo, gm. Wolin– 50 tys.  zł,

Rada planuje spłacić zaciągnięty kredyt w latach 2015 – 2020.

kamienskie.info