Rada Miejska

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie podwyżek stawek za wodę i ścieki w gminie Kamień Pomorski  w roku 2014. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zwróciło się do Rady Miejskiej o zatwierdzenie tych samych stawek, które funkcjonują od marca ubiegłego roku.

Zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego może utrzymać obowiązujące stawki, lecz nie dłużej niż o jeden rok. W uzasadnieniu, Zarząd PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim wskazał okoliczności przewidziane dla takiego wniosku zgodnie z ww.  ustawą tzn. w szczególności: informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

Na sesji tzw. nadzwyczajnej,  w środę 12 lutego radni jak można się spodziewać przyjmą uchwałę w sprawie przedłużenia do marca 2015 roku  obowiązywania obecnej taryfy. Po przyjęciu uchwały będą obowiązywały następujące stawki:

– cena wody (zł/m3)- 3,47 zł netto3,75 zł brutto,

– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) – 5,86 zł netto – 6,33 zł brutto,

– stawka opłaty abonamentowej za wodę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza (zł/m-c) – 5,51 zł netto, 5,95 zł brutto.

kamienskie.info