Sesja Rady Powiatu

Na nic cały szereg kontroli i próba publicznego zdyskredytowania Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim. Podczas dzisiejszej sesji na wniosek Komisji Budżetowej, radni zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad uchwały w sprawie negatywnej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2012 rok. Suchej nitki na sposobie przeprowadzania kontroli w PSOUU nie pozostawili zarówno radni koalicji jak i opozycji. – Zarząd jest przedstawicielem rządzącej koalicji, czy nie doszło u Państwa do jakiegoś tąpnięcia? – dopytywał radny Roman Dorniak.

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym WTZ taką roczną ocenę na podstawie złożonego sprawozdania powinniśmy wykonywać od roku 2004. Od tego czasu ani razu takich uchwał nie podejmowaliśmy a dzisiaj oczekuje się od nas abyśmy podjęli uchwałę dotyczącą nie roku 2013, który się skończył tylko z jakich powodów ocenę roku 2012. Nie wiem dlaczego nie przedstawiono nam do analizy roku 2007 czy 2011. Jeżeli ocena jest coroczna, to w założeniu powinniśmy w tym roku oceniać działalność ubiegłorocznąpodkreślił Sebastian MamzerW materiałach nie ma odpowiedzi Stowarzyszenia na zastrzeżenia, pomimo, że zostało złożone w terminie. Termin upływał 10 marca, Zarząd przyjął projekt uchwały 25 lutego czyli przed upływem tego terminu. Podsumowując, po pierwsze kontrola nie była jeszcze zakończona, po drugie za późno otrzymaliśmy dokumenty.

Jolanta Janik

W trakcie przedstawiania wyjaśnień przez przewodniczącego Komisji Budżetowej głos zabrała Beata Kiryluk, która zwróciła koledze uwagę, aby nie dokonywał „przekłamań”. Starosta zarzekała się, że nigdy nie mówiła, iż doszło do nieprawidłowości.

Bardzo proszę o pozostawienie tych uchwał, dlatego że mówi o tym ustawa. Mamy nową Panią dyrektor, która zaczęła wprowadzać wszystkie procedury zgodnie z przepisami. Uważam, że należy podjąć taką uchwałę ponieważ jest to dla nas obligo niejako zgodnie z ustawąargumentowała Starosta.

Do tej pory Rada nie oceniała Stowarzyszenia ani Warsztatów w takim zakresie. Wczoraj analizowaliśmy rozporządzenie na podstawie, którego organ jakim jest Rada może ocenić ale na podstawie sprawozdania jakie Stowarzyszenie przekazuje. My jako radni możemy ocenić czy Stowarzyszenie wykonało te zadania, czy nie i to jest wszystko. Natomiast my chyba idziemy w nieodpowiednim kierunku. Kontrola jaką przeprowadza PCPR w sprawie rozliczeń finansowych, to jest całkiem inna sprawa, to całkiem inne postępowanie. To nie jest pełen materiał, który powinniśmy otrzymać. Nie mamy odpowiedzi drugiej strony. To nie jest materiał, na podstawie którego odważyłbym się kogokolwiek osądzać. Mamy rok 2014, jeżeli otrzymamy sprawozdanie za ubiegły rok to możemy ocenić zadania czy zostały wykonane.podkreślił radny Anatol Kołoszuk.

Sesja Rady Powiatu

Na sali zapanowała konsternacja. Beata Kiryluk widząc panującą atmosferę najpierw poprosiła przewodniczącego o przerwę, aby chwilę później po wejściu na salę dyrektor PCPR udzielić sobie głosu i jeszcze raz spróbować przekonać radnych.

Pani dyrektor może… Pani dyrektor może zaczniemy od… Pani dyrektor, bardzo proszę Pani dyrektor ponieważ radni chcą ściągnąć dwa punkty z porządku obrad, czyli sprawozdania z działalności Warsztatów więc bardzo bym prosiła o umotywowanie dlaczego „nie”… dlaczego nie mają „ściągać”zwróciła się o pomoc do Krystyny Kłosowskiej.

Sesja Rady Powiatu

Zanim dyrektor PCPR zdążyła cokolwiek powiedzieć, głos zabrał radny Dariusz Abramowicz, prosząc o stanowisko radcę prawnego. Ogłoszono przerwę, po której w wyniku głosowania, dziesięcioma głosami „za” (Flotyński, Kapitan, Motyka, Mamzer, Ziółkowski, Trott, Abramowicz, Kołoszuk, Dorniak, Szczeblewska), przy 2 głosach „przeciw” (Kościukiewicz, Arys) i jednym głosie wstrzymującym się radnego Celińskiego, zdecydowano o zdjęciu punktów dotyczących oceny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim a także w Wolinie.

kamienskie.info