Sesja Rady Powiatu

Głosami 10 radnych uchwalono Program postępowania naprawczego na lata 2014 – 2016 dla powiatu kamieńskiego. Jednym z zapisów przyjętego przez koalicję dokumentu jest kwestia likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie i przekształcenie jej w filię.

– Bardzo proszę o wyrozumiałość i przyjęcie Programu postępowania naprawczego na trzy kolejne lata, jest to gwarantem tego, że możemy uchwalić budżet i możemy aplikować o pożyczkę ze Skarbu Państwa. Przygotowanie tego Programu było takim samym zaskoczeniem dla nas jak i dla Państwa. – poinformowała radnych Beata Kiryluk.

Uchwalenie Programu postępowania naprawczego sprawiło, że powiat m.in. nie będzie mógł zaciągać pożyczek na inwestycje, udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu, udzielać poręczeń oraz nie może ponosić wydatków na promocję.

Zobacz także: Powiat bez budżetu. RIO wzywa radnych do uchwalenia programu naprawczego!

– W tym roku mieliśmy 50 tys. zł na promocję, zostało to przez nas zlikwidowane, także będziemy liczyć na sponsorów w tym temacie. Ograniczyliśmy wszystkie możliwe wydatki bieżące, tak jak w tamtym roku nie będzie żadnych podwyżek w Starostwie i podległych placówkach, planujemy redukcję jednego etatu i to jest to co udało nam się skonstruować oprócz naszego Programu naprawczego, w którym już podjęliśmy działania wcześniejstwierdziła Beata Kiryluk.

W uchwalonym przez radnych Programie postępowania naprawczego znalazła się tez  likwidacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie i przekształcenie jej w filię Poradni w Kamieniu Pomorskim. To było zaskoczeniem nawet dla niektórych radnych koalicji.

 Będziemy ją przenosić tak jak mówiliśmy. To jest część Programu naprawczego, czyli utworzenie filii. Będę Państwa prosiła o poparcie tego projektu. Najpierw stanie to na Zarządzie a później będziemy procedowali na sesji poinformowała Beata Kiryluk.

Sesja Rady Powiatu

Dostajemy materiał „za pięć 12”, który nie nadaje się do dyskusji. Nie tak to powinno wyglądaćpodkreślał radny Anatol Kołoszuk.

Zobacz także: Obowiązkowy program naprawczy Powiatu nieważny. Starosta i wicestarosta pojechali do Szczecina

Proszę państwa powiem tylko jedną rzeczripostowała Beata Kiryluk –  Na początku naszej kadencji na wniosek grupy radnych założyliśmy wszystkim skrzynki mailowe. I proszę państwa proszę sobie wyobrazić, że materiały na te skrzynki były do państwa wysłane 17 stycznia, później wysyłaliśmy poprawki do tego i niestety tylko nieliczni otworzyli te skrzynki mailowe i zapoznali sie z materiałami. Więc ja nie wiem jak szybciej mogę do Państwa dotrzeć, bo czekałam na odpowiedź, było jeszcze do państwa zapytanie, czy macie jakieś pomysły, jakieś propozycje, żeby ten program zmodyfikować i okazuje się Państwo nie korzystacie z tego za co my płacimy, bo my za skrzynki mailowe płacimy coroczną opłatę. Kiedy byłam radną w Międzyzdrojach na moją skrzynkę radnych wpływały zapytania mieszkańców, jeżeli na taką skrzynkę mailową zapytanie wyśle mieszkaniec, to wyjdzie, że jesteście złymi radnymi.

Zadziwiająca jest troska starosty o ocenę pracy radnych przez Mieszkańców. Jak poinformował nas radny Adam Trott wbrew temu, co mówiła Beata Kiryluk jeden z najważniejszych dokumentów jakie do tej pory uchwaliła Rada, został rozesłany dopiero w poniedziałek 20 stycznia, o godzinie 15.07, czyli np. już po Komisji Rewizyjnej oraz po Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Mail nie zawierał żadnych pytań od starosty w sprawie propozycji i pomysłów radnych do programu.

Za przyjęciem Programu postępowania naprawczego, w którym m.in. znalazł się zapis o likwidacji i przekształceniu poradni głosowało 10 radnych (Wojciech Celiński, Edward Arys, Lech Ziółkowski, Stanisław Motyka, Małgorzata Kościukiewicz, Sebastian Mamzer, Jarosław Kapitan, Radosław Drozdowicz, Emilia Szczeblewska, Mateusz Flotyński), przeciwko byli Anatol Kołoszuk, Adam Trott, Jadwiga Adamowicz.

Jak wyjaśnili przedstawiciele opozycji, byli przeciwko przyjęciu Programu ze względu na sposób wprowadzenia uchwały pod obrady i lekceważenie radnych. Program naprawczy nie ma opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Zgodnie z uchwalonym w tej kadencji Statutem opinia Komisji winna być wyrażona w formie uchwały. Radni opozycji zastanawiają się nad zaskarżeniem uchwały Rady w sprawie przyjęcia programu, do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Program do dnia dzisiejszego nie ukazał się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Mieszkańcy nie mają możliwości zapoznania się z nim. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej publikacji w BIP podlega informacja o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych,  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań.

kamienskie.info