Sesja Golczewo

Jako jedyni z lokalnych mediów uczestniczyliśmy w ostatniej sesji Rady Miejskiej, na której Rada uznała za zasadne dwie skargi złożone na działalność burmistrza przez radną Jadwigę Adamowicz oraz mieszkankę Golczewa Mirosławę Tormanen. Andrzej Danieluk ma nie lada problem, gdyż większość Rady napiętnuje posunięcia jakich dopuszcza się burmistrz. Ten zaś próbuje za to dyskredytować członków Rady oraz ośmieszać i zrzucać odpowiedzialność w różnego rodzaju publikatorach, za swoje niepowodzenia.Mimo to radni nie ulegają presji.

Mirosława Tormanen złożyła drugą skargę na przewlekłość postępowania burmistrza. Sprawa dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy działki, którą mieszkanka Golczewa użytkuje od listopada 2010 roku. Pomimo, iż Rada Miejska w Golczewie podjęła uchwałę umożliwiającą burmistrzowi bezprzetargowe przedłużenie umowy z mieszkanką, burmistrz, w ocenie mieszkanki próbuje wszelkimi sposobami wydłużać procedurę. Głosami dziewięciu radnych: Edward Żurawski, Tomasz Bartniczuk, Janina Kołodzińska, Marek Kalczyński, Grzegorz Chłopek, Barbara Madej, Wiesław Kloch, Tadeusz Leus, Beata Pastryk, skarga została uznana za zasadną. Przeciw byli radny Lech Ferdynus i Teresa Waszczenko, od głosu wstrzymała się radna Danuta Bednarz.

Kliknij —> tutaj <— aby przeczytać treść podjętej przez radnych uchwały

Kolejną rozpatrywaną przez radnych uchwałą, była skarga na burmistrza złożona przez Jadwigę Adamowicz. Radna zarzuciła burmistrzowi, iż ten wykorzystując swoją funkcję oraz stanowisko służbowe pomówił ją i znieważył jako pracownika Urzędu Miejskiego w Golczewie.

W sprawie po raz pierwszy na sesji głos zabrał Andrzej Danieluk.

Kancelaria prawna złożyła pismo o możliwości popełnienia przestępstwa przez Panią Adamowicz. Pani Radna mówiła, że jeździ załatwiać sprawy służbowe a była na komisjach rewizyjnych. To nie broni Pani Adamowicz wystąpienia w Sądzie jeżeli ja nie mam racji. Jeżeli czuje się zniesławiona również jest droga sądowa do wyjaśnienia tej sprawy, nie mam w tej sprawie nic więcej do powiedzeniastwierdził Andrzej Danieluk.

Domniemanie przestępstwa nie przesądza o winie. Mogę zrobić to samo i donieść do Prokuratury, że ktoś popełnił przestępstwo. Jeżeli sprawa zostanie odrzucona przez Prokuraturę nie zostanę o tym fakcie nawet powiadomiona. Nigdy nie wzięłam żadnej delegacji, nigdy samowolnie nie opuściłam stanowiska pracy. Jeżeli chodzi o te informacje to w zeszycie wyjść zawsze było wskazanie, iż wyjeżdżam w takim celu. Jeżeli wyjeżdżałam załatwić sprawy służbowe dokonywałam stosownego wpisu, bo dokumentów nie wolno wynosić z urzędu bez powodu. Zeszyt wyjść ma tylko charakter informacyjny a nie oświadczenia. Proszę zwrócić uwagę na to co wpisują inni pracownicy? Jeżeli jeździłam na sesję brałam na to urlop z własnego wymiaru. Jakie to są znamiona przestępstwa?odpierała zarzuty radna Jadwiga Adamowicz.

Głos w sprawie oraz swoje stanowisko prezentowali także radni wspierający Andrzeja Danieluka. W ocenie Lecha Ferdynusa uzasadnienie skargi to kuriozum. Radny stwierdził, że Komisja Rewizyjna, podczas której wypracowywano stanowisko nie powinna procedować pod nieobecność Andrzeja Danieluka, który tego dnia miał być chory.

– Pani Kołodzińskiej zależało na tym, to nawet lepiej bo można rozjechać Pana burmistrza argumentował Lech Ferdynus.

Sesja Golczewo

Jak słyszymy i widzimy pan Ferdynus powinien uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (przyp. red. Lech Ferdynus opuścił jej obrady) Bardzo żałuję, że Pan Andrzej Danieluk nie był na tej komisji, powiedziano nam że jest na zwolnieniu lekarskim ale dwie godziny później Pan burmistrz był na debacie z Komendantem policji nie widziałem u niego żadnych oznak chorobystwierdził radny Tadeusz Leus.

Kliknij —> tutaj <— aby przeczytać treść podjętej przez radnych uchwały

Za uznaniem skargi Jadwigi Adamowicz za zasadną głosowało dziewięciu radnych: Edward Żurawski, Marek Kalczyński, Grzegorz Chłopek, Barbara Madej, Wiesław Kloch, Beata Pastryk, Tadeusz Leus, Janina Kołodzińska, Tomasz Bartniczuk, przeciw byli Lech Ferdynus i Teresa Waszczenko, od głosu wstrzymali się Jaromir Marks oraz Danuta Bednarz.