wodomierz

ZWIK Dziwnów wprowadza nowy system odczytu wodomierzy. Na razie w Międzywodziu i Łukęcinie. Docelowo w całej gminie Dziwnów. Pozwoli to na szybsze i łatwiejsze odczyty a także na zmniejszenie skutków awarii sieci.

Od dłuższego czasu odczyt wodomierzy w głównie w Międzywodziu nastręczał pewnych trudności. Po sezonie letnim duże rozległe ośrodki są często zamykane. Z tego powodu pracownik ZWIK nie mógł wejść na teren odbiorcy pod jego nieobecność. Czasami zimą następowała awaria sieci wodociągowej, o której odbiorca dowiadywał się dopiero po pierwszym odczycie w kwietniu czy maju gdy otrzymywał rachunek na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych za wodę, która przez kilka miesięcy wyciekała na pustym ośrodku. Zawsze wówczas pojawiał się problem rozliczenia należności za ta wodę. Z jednej strony stał Zakład, który wydobył wodę, uzdatnił i przesłał na odległość kilku kilometrów do dyspozycji odbiorcy. I oczywiście oczekiwał (zresztą zgodnie z umową) że otrzyma za ta wodę wynagrodzenie. Z drugiej strony stał odbiorca, który nieświadomy awarii przez kilka miesięcy pobierał wodę z której nie korzystał, i którego czekał nie tylko wysoki rachunek za wodę ale i rachunek za naprawę szkód jakie ta woda wyrządziła w budynkach.

Starając się rozwiązać ten problem ZWIK zakupił za kwotę ponad 150.000 zł wodomierze z nakładkami oraz oprogramowanie i sprzęt do odczytu radiowego. Pozwoli to na odczyt wodomierza zdalnie – bez wchodzenia na teren ośrodka. Dzięki temu odczyty będą możliwe także podczas sezonu zimowego gdy ośrodek jest zamknięty. W przypadku awarii sieci czy wycieku program poinformuje o tym alarmem pozwalając na szybsze usunięcie awarii a tym samym zmniejszenie jej skutków. Informację o alarmie dostaniemy wcześniej niż dopiero przed rozpoczęciem sezonu letniego. Program pozwala na:

– ustalenie wycieku
– ustalenie ilości dni z wyciekiem,
– ustalenie ingerencji w wodomierz
– ustalenie przepływu wstecznego i ilości dni z przepływem wstecznym

Oczywiście do tego dochodzi typowe ustalenie zużycia wody, graficzne przedstawienie zużycia w formie wykresu pozwalającego przeanalizować ewentualne anomalie.

Odczyt radiowy jest zdecydowanie szybszy a co za tym idzie tańszy niż stosowany do tej pory. Na razie wodomierze do odczytu radiowego zainstalowano na ośrodkach w Międzywodziu oraz kilkunastu w Łukęcinie. Stopniowo ZWIK planuje zainstalować je u wszystkich odbiorców w Międzywodziu a następnie Łukęcinie, Dziwnówku i ostatecznie w Dziwnowie.

Jednocześnie ZWIK prosi wszystkich, u których zainstalowano wodomierze radiowe o podanie do Zakładu swoich nr kontaktowych i adresów email. Pozwoli to na szybkie informowanie odbiorców o stwierdzonym wycieku czy awarii w sieci. Dotyczy to w szczególności osób, które po sezonie letnim zamykają ośrodki i opuszczają teren Gminy Dziwnów.

Dane kontaktowe prosimy podawać na nr tel. 3813153 p. Katarzyna Waleryszak.

ZWIK Dziwnów