Sesja

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2015 rok wraz z poprawkami zmniejszającymi o 2,5 mln zł dokapitalizowanie spółek gminnych. Oznacza to, że w przyszłym roku gminę Kamień Pomorski ominie perspektywa programu naprawczego.

Jest to projekt budżetu może nie całkowicie zmieniony w stosunku do pierwotnego, ale zdecydowanie inny od przygotowanego przez mojego poprzednika i przesłanego do RIO. Tamten projekt otrzymał opinię negatywną, dlatego też wszelkie decyzje i wszelkie działania, jakie podejmowaliśmy w grudniu, skupiały się na tym, aby uniknąć programu naprawczego – powiedział podczas wczorajszej sesji burmistrz Kuryłło.

Kuryłło

Powodem negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej było przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który w przypadku Kamienia Pomorskiego w przyszłym roku miał wynosić 9,05% przy normie wynoszącej 1,57%.  Wskaźnik udało się zniwelować dzięki decyzji burmistrza Kuryłły o zmniejszeniu kapitału zakładowego spółek KTBS oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Przypomnijmy, że zadłużenie Gminy, jakie Stanisławowi Kurylle pozostawił poprzedni burmistrz, wynosi ponad 41 mln zł.

Sesja

Dochody Gminy zaplanowano w wysokości 48.681.809,00 zł. natomiast wydatki na kwotę 48.135.780,00 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 546.029,00 zł. w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie rat z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku.

kamienskie.info