Sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Na naszą redakcyjną skrzynkę mailową otrzymaliśmy oświadczenie grupy radnych z Golczewa, którzy stanowczo sprzeciwiają się działaniom jakie w ostatnim czasie podejmuje burmistrz Golczewa:

„Stanowczo sprzeciwiamy się kłamstwom i oskarżeniom zawartym w drukowanych za gminne pieniądze publikatorach, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na terenie naszej gminy.

Andrzej Danieluk usprawiedliwiając swoje wszelkie niepowodzenia od dłuższego czasu rzuca bezpodstawne oskarżenia szkalujące nas radnych. Zarzuca nam blokowanie inicjatyw, które nigdy nie były przedmiotem obrad Rady lub które uzyskały akceptację Rady, a nie są realizowane tylko i wyłącznie z przyczyn znanych panu Burmistrzowi.

Przykładem może być działalność spółki „Golczewska Woda” mieszczącej się w gabinecie zastępcy burmistrza. Efektem jej działalności zamiast obiecywanych kilkumilionowych dochodów do budżetu gminy był szereg bezproduktywnych spotkań oraz kilka tysięcy złotych straty.

W świetle rzucanych przez Andrzeja Danieluka oskarżeń dotyczących blokowania inwestycji mającej przynieść 300 miejsc pracy należy jednoznacznie podkreślić, że Rada Miejska nigdy nie zajęła oficjalnego stanowiska wstrzymującego lub blokującego budowę ubojni w Golczewie.

W swoim festiwalu kłamstw burmistrz nie powstrzymał się przed atakowaniem Komendanta Powiatowego Policji. Wbrew ustaleniom w 2013 roku burmistrz nie wywiązał się z szeregu deklaracji złożonych Komendantowi. Tylko dzięki działaniom mł. insp. Krzysztofa Sito, posterunek policji w Golczewie został utrzymany. Burmistrz nie przyznał na to żadnych środków.

Najwiekszym przejawem braku szacunku burmistrza do prawa jest zwolnienie radnej powiatowej niezgodnie z ustawą. Andrzej Danieluk w gminnym biuletynie stwierdza, że szanuje ludzi. Te słowa nijak mają się to do bezpardonowych ataków jakie w publikatorach oraz na stronie www.golczewo.pl od dłuższego czasu są kierowane w stosunku do radnej Jadwigi Adamowicz – do niedawna pracownika Urzędu Miejskiego w Golczewie. Urzędnika z 35-letnim stażem pracy, na którego nie było żadnych skarg i którego z dnia na dzień obrzucono błotem jako potencjalnego kontrkandydata na burmistrza Golczewa.

Takie działania pokazują, że Andrzej Danieluk w zupełności stracił poczucie rzeczywistości i walcząc o władzę jest w stanie zdeptać i zniszczyć każdego. Nie wyrażamy zgody na dalsze dyskredytowanie nas jako radnych i wykorzystywanie naszych nazwisk do usprawiedliwiania własnych niepowodzeń.

Radni:
Janina Kołodzińska, Barbara Madej, Beata Pastryk, Marek Kalczyński, Wiesław Kloch, Tomasz Bartniczuk, Grzegorz Chłopek, Tadeusz Leus