Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej radni po raz kolejny walczyli o miejsca parkingowe pod Urzędem Miasta. Radny Hernryk Szechlicki złożył interpelację z zapytaniem do burmistrza ,dlaczego zabrał mieszkańcom sześć miejsc parkingowych stawiając w pasie drogowym stojaki na rowery?

Burmistrz stwierdził, że stojaki są tam po to, żeby radny Szechlicki i on sam mógł przyjechać do urzędu i mieć gdzie postawić rower. Argumentacja prosta, ale czy to, co proste zawsze jest słuszne? Mieszkańcy nie ukrywają swojego niezadowolenia z powodu braku miejsc parkingowych, niestety gmina nawet nie próbuje szukać innego rozwiązania.