Leszek Dorosz

Międzyzdrojscy radni przez brak zdecydowania przynajmniej do 9 września zablokowali proces inwestycyjny jaki od dłuższego czasu planował Leszek Dorosz. Pomimo, że większość radnych wyraziła zgodę na emisję 3 mln złotych obligacji, to zabrakło większości bezwzględnej, by uchwała została przyjęta.

W związku z niezrealizowaniem do końca sierpnia założonych sprzedaży nieruchomości, burmistrz Leszek Dorosz zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o zabezpieczenie wymaganej kwoty na potrzeby rozpoczęcia procesu inwestycyjnego obligacjami. Łącznie miałaby to być emisja 4 serii obligacji na kwotę 3 mln złotych. Obligacje miałyby być wykupione do 2024 roku.

– My nie robimy inwestycji wyborczych. Cykl od pomysłu do realizacji w tym przypadku wynosi od 3 do 7 latpodkreślał na czwartkowej sesji burmistrz Międzyzdrojów To właśnie dlatego, że trwa to tak długo, wśród niektórych samorządowców pojawia się pokusa aby popisać się inwestycjami w danej kadencji. Potem kładzie się asfalt na starych sieciach i trzeba wszystko pruć. Chcemy robić inwestycje kompleksowo, żeby to było na lata. Jeżeli Państwo dacie zgodę na emisję obligacji, to będziemy mieli zgodę na wykonanie wydatków.

Sesja rady miejskiej

Z dziesięciu obecnych na sesji radnych, sześciu głosowała „za” emisją obligacji. Od głosu wstrzymały się cztery osoby a pięciu radnych było nieobecnych. Niestety w tym przypadku wymagana była tzw. większość bezwzględna liczona od ustawowego 15 osobowego składu rady. Zabrakło więc dwóch głosów. Co to oznacza?

Nie mogę podpisać przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków – dokumentację z dofinansowaniem czy poletka osadowe, które mam zamiar zmieniać. Wszystko jest gotowe pod przetarg. Nie mogę remontować Orzeszkowej odcinka ulicy Stromej. Nie mogę ogłosić przetargu na remont kapitalny jednego z budynków komunalnych. W zasadzie każda inwestycja, która miała się rozpocząć jesienią jest wstrzymana przynajmniej do czasu zgody Rady na ewentualną konieczność emisji obligacji. Nie mówię, że należy je emitować, bo w każdej chwili możemy zrealizować sprzedaż nieruchomości ale skarbnik musi mieć tę gwarancjęmówi w rozmowie z redakcją Leszek Dorosz.

Burmistrz nie składa broni. Na jego wniosek, 9 września odbędzie się tzw. sesja nadzwyczajna, podczas której Leszek Dorosz ponowi próbę uzyskania zgody Rady na rozpoczęcie inwestycji w tym roku.

kamienskie.info