Kaczor

Radni będą dyskutować nad stanem oświaty w gminie Świerzno oraz specyfikacją przetargową na odbiór odpadów komunalnych. To efekt przegłosowanych wczoraj poprawek, zaproponowanych przez nowego radnego Dariusza Kaczora do planu pracy Komisji Rolno-Budżetowej na 2014 rok. Wójt Krzysztof Atras zadeklarował przygotowanie audytu na temat sytuacji finansowej placówek oświatowych. W trakcie sesji pojawiły się też zapowiedzi, na temat zmiany sposobu segregacji i stawek za odpady komunalne.

Chciałbym zaproponować, aby w pierwszym kwartale tego roku, Komisja Rolno-Budżetowa przeanalizowała sytuację w oświacie. Mamy mniej dzieci, dostajemy też mniej pieniędzy. Powinniśmy wspólnie z dyrektorami zastanowić się co zrobić, aby wszystkie szkoły były utrzymane stwierdził radny Dariusz Kaczor, w trakcie dyskusji nad planem pracy Komisji, której wczoraj został członkiemW trzecim kwartale chciałbym, abyśmy przyjrzeli się i przyjęli specyfikację przetargową na odbiór odpadów od stycznia 2015 roku. Parę rzeczy można zmienić. Uważam, że nad tym powinniśmy się pochylić.

Do wniosków radnego Kaczora, przegłosowanych i przyjętych w ramach poszerzenia planu pracy Komisji Rolno – Budżetowej odniósł się pod koniec sesji Wójt.

Atras

– Jeśli chodzi o oświatę, to nie ukrywam, że przygotuję audyt. To delikatna materia. Na dzień dzisiejszy każdy wie ile do oświaty dokładamy. Mamy wyliczenia, jaki jest koszt jednego ucznia w poszczególnych szkołach. Wiadomo, że z kosztów utrzymania jednego ucznia wynika, że dokładamy bardzo dużo, dlatego też podjąłem decyzję o przygotowaniu takiego audytu, żeby dać możliwość oceny Radzie tego co jest obecnie a inicjatywa w zakresie ewentualnych zmian w oświacie, jeżeli (W audycie przyp. red.) będą tam wytyczne, co do potrzeb i możliwości, to ta Rada nie będzie moralnie właściwym organem, żeby proponować takie zmiany, chociaż będzie to mogła robić na koniec kadencji. Natomiast jeśli będą jakieś potrzeby podjęcia decyzji, to na pewno następna Rada je podejmiestwierdził Krzysztof AtrasCo do odpadów, nie ukrywam, że specyfikacja będzie wprowadzona w sposób trochę inny, nie dlatego, że ta dzisiejsza jest zła, ale ponieważ jestem po walnym zgromadzeniu Związku R-XXI to wiem, że planowana jest kampania informacją na temat uszczegółowienia segregacji. Takie są sugestie, aby tą segregację rozszerzyć i uszczegółowić oraz zwiększyć różnicę pomiędzy ceną za śmieci zmieszane a śmieci segregowane. Im więcej segregowanych śmieci, tym mniejsze będą dla gminy koszty odbioru. Wiem, że problem występuje także z częstotliwością odbioru odpadów.

W ocenie Wójta opłata za śmieci niesegregowane powinna wynosić ok. 20zł natomiast za śmieci segregowane ok. 5zł. Gmina Świerzno zamierza także sprawdzić trasy przejazdów śmieciarek.

Śmieci niesegregowane w tym roku latem odbierano nam co trzy tygodnie. Jeżeli jest zimno, to nie ma problemu, ale przy wysokich temperaturach, jeżeli znów wypadnie odbiór co 3 tygodnie, to dla nas jest to tragicznepodsumował radny Kaczor.

kamienskie.info