Arkadiusz Kuryś

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, radni stosunkiem głosów 5 „za”, 3 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” przychylili się do wniosku Arkadiusza Kurysia, w sprawie utworzenia żłobka gminnego.

Została podjęta decyzja, że projekt nie będzie realizowany. Poziom dofinansowania biorąc pod uwagę potencjalne zainteresowanie jest niewystarczający – mówił w grudniu ubiegłego roku Bronisław KarpińskiJa jestem absolutnie za tym, żeby wykorzystać wszystkie narzędzia, które prowadzą do wsparcia rodziny.

Za słowami nie poszły jednak czyny. Jak dowiedział się radny Arkadiusz Kuryś w odpowiedzi na zadaną przez siebie interpelację gmina nie zdecydowała się na aplikowanie o środki z resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „MALUCH – edycja 2014”

Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 milionów zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogły się ubiegać gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Termin składania ofert do konkursu mijał 2 kwietnia 2014 roku.

Po trzech latach walki, dosłownie walki, jako Rada przegłosowaliśmy wniosek o utworzeniu żłobka gminnego. Nie wiem czy to wystarczy dla Pana burmistrza, który jest wielkim przeciwnikiem tego typu instytucji. Niewykorzystane przez Gminę szanse na pozyskanie dofinansowania, w tym ta z 2 kwietnia, gdy można było uzyskać 80% środków, pokazują jak dużo determinacji potrzeba, aby doprowadzić sprawę do końca. – podkreślił radny Arkadiusz Kuryś.

Od kilku lat na sesjach i komisjach kamieńscy radni wracają do tematu utworzenia żłobka w Kamieniu Pomorskim. Jak się okazuje odpowiedzi burmistrzów zmieniają się jak w kalejdoskopie. W czerwcu 2012 roku pomimo, iż nie było na to środków, w ocenie burmistrza żłobek był potrzebny. W trakcie komisji i sesji, która odbyła się w grudniu 2013 r. okazało się, że jednostka jednak nie cieszyłaby się dużym zainteresowaniem.

Paweł Ukraiński
kamienskie.info