Grzegorz Jóźwiak

Burmistrz Dziwnowa przedłożył Radzie projekt budżetu na 2014 rok. Przedstawiamy Mieszkańcom Dziwnowa planowane w budżecie inwestycje na b. dużą  kwotę – 39 mln 711 tys. zł. To największa kwota w historii Dziwnowa planowana w całości tylko na inwestycje.

Burmistrz zakłada dochody do budżetu w wysokości ponad 64 mln złotych, w tym na wymienione inwestycje przewiduje wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji na ponad 31,5 mln złotych.

Dzięki środkom finansowym zewnętrznym, burmistrz Grzegorz Jóźwiak planuje zrealizować następujące inwestycje:

– budowa stacji uzdatniania wody w Strzeżewie – 2 760 000 zł,

-instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną – 770 000 zł,

-modernizacja portu rybackiego – 24 481 000 zł,

-uzupełnienie sieci wodnej i kanalizacyjnej 2 400 000 zł,

-budowa promenady widokowej etap III – 50 000 zł,

-budowa ujęcia wody w Kodrąbku – 150 000 zł,

-projekty ulic – 50 000 zł,

-budowa ścieżki rowerowej Dziwnów Międzywodzie – 500 000 zł,

-przebudowa ulicy Zatocznej w Międzywodziu – 500 000 zł

-budowa muszli koncertowej w Dziwnowie i Domu Kultury w Międzywodziu 5 000 000 zł,

-przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 200 000 zł,

-remonty kapitalne zejść na plażę  150 000 zł,

– budowa zjazdów technicznych na plażę – 250 000 zł,

– przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne – 2 200 000 zł,

– wykup gruntów –  200 000 zł,

– zakup kontenerów na bazę ratowników w Łukęcinie – 50 000 zł

kamienskie.info