Wręczenie Żabek (43)

Zgodnie z coroczną tradycją, na początku każdego roku Burmistrz Golczewa wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Golczewie są organizatorami Noworocznego Spotkania. W tym roku uroczystość miała miejsce 17 stycznia w restauracji „Herbowa”. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, m.in. radni Rady Miejskiej w Golczewie, sołtysi, radni Powiatu Kamieńskiego, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji współpracujących z Gminą Golczewo.

Zaproszonych gości przywitał Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk, który przedstawił ubiegłoroczne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne i społeczne w Gminie Golczewo. Burmistrz razem z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Golczewie Beatą Pastryk złożyli wszystkim noworoczne życzenia wznosząc tradycyjnie tost lampką szampana.

Najważniejszą częścią spotkania było przyznanie „Golczewskich Żabek” osobom, które w ubiegłym roku swoją działalnością zawodową i społeczną wpłynęły na rozwój i promocję gminy Golczewo. Wyróżnienia za aktywne działania na rzecz rozwoju naszego regionu dostali:

Wręczenie Żabek (30)

Teresa Waszczenkoza aktywną działalność społeczną i kulturalną w naszym regionie, za promocję Gminy Golczewo i wspieranie współpracy pomiędzy Golczewem a miastem partnerskim Joachimsthal.

Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Kozielicach Janusz Mieszkowskiza aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Golczewo oraz za wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, zwłaszcza za wyjątkowe zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na prace remontowe kościołów w Gminie Golczewo.

LKS ,,Iskra” Golczewoza wspaniałe sportowe sukcesy w 2013 r., za popularyzację sportowego stylu życia wśród mieszkańców naszej społeczności oraz za promocję Gminy Golczewo.

Andrzej Szafranza aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza za popularyzację piłki nożnej w Gminie Golczewo oraz za organizację turnieju BOSMAN CUP.

Adrian Majewskiza aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza za popularyzację piłki nożnej w Gminie Golczewo.

Dariusz Czerwonkaza aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Golczewo, zwłaszcza za szczególne zaangażowanie w prace remontowe dróg gminnych o obrębie miejscowości Upadły.

Stanisław Marzecza aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Golczewo, zwłaszcza za organizację akcji społecznych związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa golczewskich jezior.

kamienskie.info