8 marca br. Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk gościł Marka Jasztala – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Celem wizyty było omówienie zakresu prac koniecznych do ponownego otwarcia Posterunku Policji w Golczewie.

Marek Jasztal wraz z towarzyszącymi mu specjalistami z Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP spotkali się z Burmistrzem Golczewa.  Następnie wspólnie wizytowali pomieszczenia obecnego Punktu Przyjmowania Interesantów, gdzie będzie mieścił się posterunek. Z ustaleń wynika, że do końca roku posterunek zostanie uruchomiony. Po przygotowaniu planów, kosztorysu oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ruszą prace budowlane.

Burmistrz Danieluk jest zadowolony z wyniku rozmów – Dobrze, że ustaliliśmy konkrety. Posterunek w Golczewie jest bardzo potrzebny. Ostatnie wydarzenia są na to najlepszym dowodem. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie najważniejsze.

UM w Golczewie