Egzamin

34 gimnazjalistów z klas III dziwnowskiego Gimnazjum „Pomerania” rozpoczęło trzydniowe egzaminy. Na początek test z historii i wiedzy o społeczeństwie, później egzamin z języka polskiego. Łącznie uczniowie napiszą aż sześć testów. W środę egzamin z wiedzy humanistycznej. Na rozwiązanie zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie mieli godzinę. Po godzinnej przerwie – półtorej na test z języka polskiego.

W czwartek część matematyczno-przyrodnicza. W pierwszym teście znajdą się zadania z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim zadania z matematyki.

W piątek uczniów czeka egzamin z języka obcego. Wszyscy uczniowie zdają test na poziomie podstawowym. Uczniowie, którzy zdają egzamin z języka, którego uczyli się już w szkole podstawowej, będą zdawać test na poziomie rozszerzonym. Gimnazjaliści mogli wybrać: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do testów i napisze je słabo, ale uzyska pozytywne oceny na świadectwie z III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w dniach 23-25 kwietnia, napisze go w drugim terminie – 2, 3 i 5 czerwca. Testy sprawdzają egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

kamienskie.info