Panorama Wolin

W listopadzie 2014 r. Liceum Ogólnokształcące i Technikum im. prof. A. Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie oraz Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta ogłosiło konkurs o Wyspie Wolin. Jego celem było prowadzenie działań związanych z popularyzacją wiedzy historycznej, edukacja historyczna, archeologiczna i popularnonaukowa obejmująca okres wczesnego średniowiecza oraz pogłębianie wiedzy o warunkach przyrodniczych, florze, faunie oraz sytuacji demograficznej Wyspy Wolin oraz miasta Wolina. Budowa więzi ze społecznością lokalną, poznanie kultury, krajobrazu, architektury oraz obyczajowości regionu. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości zwyczajów, systemu wartości oraz tożsamości regionalnej. Na zakończenie konkursu wyłonione zostały osoby w trzech kategoriach wiekowych, których prace zdobyły uznanie jury.

Pierwsza kategoria, dla Szkoły Podstawowej obejmowała prace plastyczne:

I miejsce w konkursie zdobyła praca Oliwera Krupy z klasy V b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie.
II miejsce w konkursie zdobyła praca Barbary Kołakowskiej z klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie
III miejsce w konkursie zdobyła praca Karoliny Maciejewskiej z klasy V b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

Wyróżnienia otrzymały prace: Michaliny Opas i Kewina Wiśniewskiego z klasy V b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie.

W drugiej kategorii przeznaczonej dla uczniów Gimnazjum, przyznano wyróżnienia dla uczniów : Klaudii Kisiel i Kamila Wojtowicza z klasy III a Publicznego Gimnazjum
w Wolinie za fotografie miasta oraz przyrody go otaczającej . Trzecia kategoria obejmowała szkoły ponadgimnazjalne, jury rozpatrywało prace fotograficzne i plastyczne i literackie.

I miejsce w konkursie zdobyła praca plastyczna Krystiana Sockiego z klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. A. Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wolinie.
II miejsce w konkursie zdobyły fotografie przyrody Doroty Michelis z klasy II Technikum (technik hotelarstwa) im. prof. A. Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wolinie.
III miejsce w konkursie zdobyły fotografie przyrody Patrycji Grabczak z klasy II Technikum (technik hotelarstwa) im. prof. A. Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Wyróżnienie otrzymały praca plastyczna Barbary Merty z klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. A. Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Od 15 grudnia wszystkie prace można obejrzeć na ekspozycji w holu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na ul. Słowiańskiej 2. Rozdanie nagród głównych, wyróżnień oraz upominków dla wszystkich uczestników konkursu odbędzie się w styczniu 2015 roku. O dokładnym terminie poinformujemy na stronach Organizatorów www.zsp.wolin , www.jomsborg-vineta.com .”

źródło: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie