Rudera

Nie ma komu uprzątnąć rudery, która straszy przy skrzyżowaniu ulic Kamieńskiej i Niepodległości w Golczewie. Jak zwracają uwagę nasi Czytelnicy teren dookoła budynku jest niezabezpieczony a w jego pobliżu nieustannie kręcą się dzieci. Pomimo, że z nieruchomości pozostało niewiele, to w dalszym ciągu grozi niebezpieczeństwem.