DSC05688

Zgodnie z decyzją Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lach, na terenie całego kraju prowadzona będzie kampania pod nazwą „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. W ramach kampanii funkcjonariusze przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne, podczas których szczególną uwagę zwrócą na oświetlenie kontrolowanych pojazdów.

Cel kampanii będzie dwojaki. Po pierwsze, będzie to zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie w ruchu drogowym stwarzają pojazdy z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem oraz propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy-pojazd. Po drugie, będzie to wyeliminowanie z ruchu drogowego jak największej ilości pojazdów z nieprawidłowym lub niesprawnym oświetleniem, poprzez stworzenie możliwości wykonania bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych (poza terminem badania technicznego).

Warto nadmienić, że pełna realizacja założeń możliwa będzie dzięki stacjom kontroli pojazdów pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacjom zrzeszonym w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, które to zadeklarowały swój udział w kampanii.

W dniach 10 i 17 grudnia br. wspomniane wyżej stacje kontroli pojazdów w ramach ogólnopolskich „dni otwartych” prowadzić będą bezpłatne kontrole oraz regulacje świateł.

W naszym powiecie w kampanii udział weźmie stacja diagnostyczna PKS Kamień Pomorski Sp. z o.o. mieszcząca się przy ulicy Szczecińskiej 76 w Kamieniu Pomorskim (tel.91-38-25-140).

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kampanii.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim