rutino

350 serii Rutinoscorbinu – jednego z najpopularniejszych leków w Polsce, na wniosek producenta GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.ma być wycofanych.

Przyczyną podjęcia decyzji było stwierdzenie niedotrzymania standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej.

Lista wycofanych serii do pobrania —> TUTAJ

kamienskie.info