Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie samookaleczenia się trzech uczniów. Komunikat ostrzegający wydał kurator oświaty. Chodzi o grę pod nazwa Niebieski Wieloryb (Blue Whale Challenge), która w Rosji ma już na koncie nawet ofiary śmiertelne, które popełniły samobójstwa.

Gra polega na tym, że grający otrzymuje tzw. opiekuna”, który wyznacza mu zadania do realizacji. Wśród zadań jest samookaleczenie, a nawet samobójstwo. Oto komunikat kuratorium. – Dyrektorzy Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa zachodniopomorskiego, z wielkim niepokojem przekazuję informację, otrzymano z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o stwierdzonych wśród uczniów zachodniopomorskich szkól przypadkach samookaleczeń pod wpływem gry – „Niebieski Wieloryb”.

Gra ,”Niebieski Wieloryb” powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie. Zadania polegają mi.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych podobnych zadań. zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje zadane skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. W związku z. powyższym proszę o niezwłoczne podjęcie stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli, uczniów i rodziców z zagrożeniem, jakie wiąże się z ww. grą. Prokurator Małgorzata Wojciechowicz potwierdza, że prokuratura bada trzy przypadki samookaleczeń uczniów w trzech szczecińskich szkołach związanych z grą Niebieski Wieloryb. Sprawa jest na tyle poważna, że prokuratura zawiadomiła o tym zachodniopomorskie kuratorium oświaty.

– Wiemy o trzech przypadkach samookaleczeń. Wszczęto w tej sprawie śledztwo – mówi prok. Małgorzata Wojciechowicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.