Jan Paweł II

Samorządowcy z Kamienia Pomorskiego oraz Międzyzdrojów w związku z zaplanowaną kanonizacją Jana Pawła II zamierzają w trakcie najbliższych sesji uczcić to wydarzenie. W Kamieniu odbędzie się to poprzez przyjęcie uchwały, w Międzyzdrojach najprawdopodobniej imię papieża będzie nosić jedna z ulic.

W związku z zaplanowaną na dzień 27 kwietnia 2014 roku kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Kamienia Pomorskiego, Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim wyraża swoją wielką radość i wdzięczność z powodu tego historycznego wydarzenia. Wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II człowieka wielkiej wiary, nadziei i miłości, który ma szczególne miejsce w historii naszej Ojczyzny, Europy i świata jest powodem dumy i radości dla całej społeczności Gminy Kamień Pomorskiczytamy u projekcie uchwały przygotowanym przez burmistrza Bronisława Karpińskiego.

Z kolei w Międzyzdrojach, podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu połączonego posiedzenia Komisji ks. prałat dr Marian Wittlieb, proboszcz parafii pw. świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach złożył propozycję nazwania jednej z ulic im. Jana Pawła II. Radni przychylili się do tej propozycji.

kamienskie.info