person

Międzyzdrojscy radni zajmą się rozpatrzeniem kolejnej kandydatury do tytułu Honorowego Obywatela Międzyzdrojów. Z inicjatywą przyznania tego tytułu Andrzejowi Personowi – polskiemu prawnikowi, dziennikarzowi sportowemu i senatorowi trzech kadencji wystąpił, składając stosowny wniosek Międzyzdrojski Klub Biznesu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Magda zwołał już posiedzenie Kapituły Tytułu, której jest także przewodniczącym. Kapituła, która opiniuje kandydaturę składa się z obecnego i byłych burmistrzów Międzyzdrojów oraz obecnego i byłych przewodniczących Rady Miejskiej. Jak nas poinformował Henryk Nogala, sekretarz UM Międzyzdroje w tej sprawie na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia zostanie przygotowany projekt uchwały. Decyzja zapadnie zaś w głosowaniu radnych.

źródło:
Wyspiarz niebieski