Gaz

Wójt gminy Świerzno, Krzysztof Atras podjął decyzję o podpisaniu umowy na sprzedaż sieci gazowej Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa. Łączna kwota jaka ma zasilić budżet gminy Świerzno w ratach do 2018 roku, to 1 mln 845 tys. zł. Pierwsza rata w wysokości 645 tys. zł wpłynęła na konto gminy w grudniu ub. roku. Kolejne w zależności od ilości zużytego gazu mają wpływać w ciągu najbliższych 5 lat.

– Kredyt został uruchomiony w 1997 roku, była to kwota umowna 4 mln złotych z tym, że wykorzystaliśmy o 40 tys. złotych mniej. Ostatnia płatność przypadała w 2013 roku. Od pozostałości kwoty, która została niespłacona co roku płaciliśmy odsetki, one się nieustannie zmieniały. Ciężki mi powiedzieć jaka to kwota, musiałabym zrobić pełną analizę. Było to 2% od pozostałej kwoty do spłaty – powiedziała w rozmowie z redakcją skarbnik gminy Irena Kędziera.

Przypomnijmy 7 listopada ub. roku wójt  ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż infrastruktury technicznej, pn. sieci gazowe w Gostyniu, Gostyńcu, Sulikowie, Trzebieradzu, Świerznie, Kępicy, Ciesławiu i Starzy. Cena wywoławcza wynosiła 2mln 602 tys. zł. Sprzedawana sieć była obciążona prawem pierwokupu na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu. 29 listopada przedłużono możliwość składania ofert, jednak jak się okazało i ten zabieg nie przyniósł skutku. Do urzędu nie wpłynęły żadne oferty.

Wójt liczył na dodatkowe 3 mln złotych do budżetu, ale jak się okazało nie było chętnych do zaoferowania tak wysokiej kwoty za sieć gazową zlokalizowaną tylko w ośmiu miejscowościach gminy Świerzno i o tak niskim zużyciu gazu. Wójt rozpoczął więc negocjacje z mającą prawo pierwokupu Wielkopolską Spółką Gazownictwa.

O sprawie sprzedaży słyszymy od września 2012 roku, tj. od  podjęcia a następnie uchylenia przez Radę Gminy uchwały o sprzedaży sieci gazowej. Uchwała została podjęta przez Radę niezgodnie z prawem. Rada ma kompetencje do podjęcia decyzji o sprzedaży nieruchomości, a nie ruchomości jaką jest sieć gazowa. Sprzedaż sieci należy do kompetencji wójta.

Zobacz także: Moda na obligacje wśród gmin. Świerzno planuje wyemitować obligacje na kwotę 5,75 mln zł 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w 2014 roku deficyt wyniesie 3 mln 195 tys. zł. Część zostanie spłacona przy pomocy zaciągniętych w b.r. 5 mln 750 tys. zł obligacji. Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy ma wynieść 6mln 600tys. zł.

kamienskie.info