Sołectwa Gminy Wolin walczą o dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 12”.

W tym roku do tego konkursu przystąpiły trzy sołectwa: Troszyn, Zastań i Kodrąbek.

Celem konkursu „Pożyteczne Ferie 12” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia ferii zimowych w sposób pożyteczny dla siebie i innych. Zadaniem konkursu jest opracowanie informacji o swojej miejscowości i zamieszczenie jej na stronie internetowej. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielnie opracowanie informacji i zamieszczenie jej na jednej z zakładek tematycznych: Galeria, Atrakcje, Z czym do gości, Ludzie, w Atlasie Wsi. Projekty powinny także zapewniać rozrywkę i zabawę.

Najlepsze i najciekawsze projekty zostaną nagrodzone dotacjami w wysokości 2 000 zł, a łączna pula nagród wynosi 300 000 zł.