Marek Staszak fot. kamienskie.info

Prezes Marek Staszak fot. kamienskie.info

Rada Gminy Świerzno już w kwietniu ubiegłego roku podjęła uchwałę o likwidacji Zakładu Komunalnego i przekształceniu w Spółkę. Jednak we wrześniu uchwałę uchyliła i podjęła nową, w tej samej sprawie. Radni ustalili, że likwidacja Zakładu nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r., ale ostatecznym dniem jego likwidacji i utworzenia Spółki, ma być dzień jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Na ostatniej sesji wójt zdradził skład Rady Nadzorczej Spółki i poinformował, że niestety nie udało się dokonać rejestracji.

Spółka ze 100 % udziałem gminy będzie miała za zadanie zaopatrzenie Gminy Świerzno w wodę, świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków, przeprowadzanie remontów sieci, przyłączy i urządzeń oraz utrzymanie gminnej zieleni i zadrzewiania.

Radny Dariusz Kaczor na sesji tydzień temu zadał pytania o Spółkę, tj. skład Rady Nadzorczej, prezesa i kapitał spółki oraz na jakim etapie jest realizacja podjętej w ubiegłym roku uchwały.

Wójt poinformował, że procedura rejestracji Spółki nadal trwa i nie jest jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Przypomnijmy pierwsza uchwała została podjęta 10 miesięcy temu. Według wójta Atrasa na rejestrację spółki jest czas 3 miesiące.

Kapitał spółki to 1 mln 26 tys. zł z groszami. Milion kapitału zasadniczego i 26 tys. zł w formie kapitału zapasowegoodpowiedział na pytanie radnego wójt.         

Prezesem ma być obecny dyrektor Zakładu Komunalnego Marek Staszak. Członkowie Rady Nadzorczej to Halina Caban – radca prawny  gminy Świerzno, Beata Mazur – Prezes  Banku Spółdzielczego w Wolinie  oraz radca prawny Wojciech Kierski.

kamienskie.info