Przychodnia w Kamieniu Pomorskim fot. kamienskie.info

Przychodnia w Kamieniu Pomorskim fot. kamienskie.info

Na najbliższej sesji Rada Powiatu zajmie się uregulowaniem aktualnego stanu prawnego nieruchomości darowanych przez powiat na rzecz gmin w ostatnich kilkunastu latach. Chodzi o obecny sposób wykorzystywania budynków, które zgodnie z przeznaczeniem miały służyć jako ośrodki zdrowia.

Do Zarządu wpłynęły dwa pisma od burmistrza Wolina i burmistrza Dziwnowa w sprawie uregulowania kwestii przychodni. Będą one dostarczone do Rady na najbliższą sesję. Na temat Kamienia Pomorskiego, mamy umówione kolejne spotkanie z radcami prawnymi, gdyż mamy dwa odrębne stanowiska. Nasze zdanie jest takie, że TBS nie powinno być w przychodni, natomiast kancelaria pana burmistrza stoi na stanowisku że TBSy są urzędem i że mogą mieć tam siedzibę. Dopóki tego sobie nie wyjaśnimy i nie wpłynie wniosek burmistrza na temat zmiany użytkowania to nic w tej kwestii nie możemy zrobićpoinformowała podczas ostatniej sesji Beata Kiryluk.

Burmistrz Wolina złożył wniosek o rozszerzenie umowy m.in. o opiekę społeczną. Burmistrz Dziwnowa złożył wniosek albo o odstąpienie darowizny albo o zmianę celu. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa potwierdziła, że powiat posiada opinię, z której wynika, że Zarząd powinien wystąpić do gminy Kamień Pomorski o zwrot nieruchomości.

Zobacz także: Mienie po byłych ośrodkach zdrowia przedmiotem analizy Zarządu Powiatu

Obiekt w Kamieniu Pomorskim został przekazany na wniosek Rady Miejskiej w okresie, w którym Starostą był Paweł Czapkin. Zgodnie z zapisem zawartym w akcie notarialnym oprócz działalności medycznej w budynku mogły funkcjonować urzędy, sądy oraz instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie znajduje się tam 11 podmiotów m.in. ZOZy, Apteka, Siedziba Straży Miejskiej, Poradnia Diabetologiczna, Medical, Praxis, rentgen, Stowarzyszenie Kulturalny Kamień, laryngolog, Eskulap, NZOZ, Klub AA, protetyk, ZUS, Niebieski Pokój Sądu Rejonowego, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Co się stanie kiedy nie dojdzie do porozumienia z burmistrzem Kamienia?

– Powiat może wystąpić o zwrot nieruchomości i odstąpienie od darowizny. Jeżeli gmina nie zrobi tego dobrowolnie, to sprawa skończy się w sądzie. – tłumaczyła podczas ostatniej sesji Naczelnik Beata Łapaj.

kamienskie.info