IMG_5285

W piątek 31 stycznia w stuchowskim pałacu odbyło się Spotkanie Noworoczne. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli: Poseł na Sejm RP Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pan Artur Łącki, radni gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sponsorzy imprez gminnych.

IMG_5283

Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Świerzno Pan Krzysztof Atras, który podziękował wszystkim sponsorom oraz przyjaciołom gminy za współpracę w roku ubiegłym. Przedstawił  także inicjatywy i zamierzenia na rok 2014.

IMG_5291

Miłym akcentem piątkowego spotkania było wręczenie statuetek „Przyjaciel Gminy Świerzno”. Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność ten zaszczytny tytuł otrzymali:

– Pan Wacław Gojlik – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Rolne „Rolgo”

– Pan Andrzej Atras – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Rolne „Rolgo”

– Pan Andrzej Seńko – Zakład Rolny „BAS”

– Pan Sławomir Dobies – Piekarnia Stuchowo

– Pani Barbara Stachnik i Pan Albrecht Pöhlmann – Farma Pomorska

IMG_5279

Goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczennice Szkoły Podstawowej w Stuchowie, a w południowym skrzydle pałacu zaprezentował się ze swoim repertuarem Zespół Ludowy „Stuchowianki”.

IMG_5298

Spotkanie odbyło się w miłej scenerii, której tło tworzyły prace plastyczne dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy.

źródło:
UG Świerzno