7 marca w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbyło się spotkanie sołtysów z Gmin Golczewo i Świerzno z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego  Jarosławem Rzepą. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Golczewa Lech Ferdynus oraz Wójt Świerzna Krzysztof Atras. Tematem spotkania był pilotażowy konkurs Grantów Sołeckich.

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Rzepa przedstawił możliwości oraz warunki uczestnictwa w konkursie dotyczącym Grantów. Jest to przeznaczona dla sołectw inicjatywa umożliwiająca uzyskanie pomocy finansowej na określony przez nich cel. Do rozdysponowania jest kwota 500 tys. zł. Zostanie powołana komisja, która spośród złożonych propozycji dokona merytorycznej oceny i wybierze pięćdziesiąt najlepszych wniosków. Na każde wybrane sołectwo przypadnie kwota 10 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 31 marca br.

Na zakończenie Jarosław Rzepa odpowiadał na pytania zainteresowanych oraz omówił pokrótce inne organizowane i planowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego inicjatywy (Akademia Sołtysa, Społecznik).

UM w Golczewie