IMGP2623

W piątkowe popołudnie w dniu 19 grudnia 2014 roku w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyło się tradycyjnie miejskie spotkanie opłatkowe. W Sali Teatralnej zgromadzili się przedstawiciele wszystkich środowisk Gminy Międzyzdroje, przedstawiciele władz samorządowych obecnej i byłych kadencji, jednostek mundurowych, dyrektorzy szkół, kierownicy placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, przedstawiciele opieki społecznej, wielu organizacji i związków, stowarzyszeń i spółek miejskich, duszpasterstwo, przedsiębiorcy, zasłużeni mieszkańcy Międzyzdrojów oraz zaproszeni goście.

Wigilijne spotkanie poprowadziła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach Pani Iwona Banachowicz. Spotkanie rozpoczęło się od programu artystycznego, kolędy i pastorałki wykonali: chór „Conti Giocossi” pod kierunkiem Pani Anny Sobierajskiej, zespoły śpiewacze Fale i Bryza, młodzież z Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach. Największe emocje wzbudził występ najmłodszych mieszkańców Międzyzdrojów – dzieci z Przedszkola Miejskiego z grup Rybacy i Bursztyny, które wykonały utwór ,,Aniołek maleńki jak wróbelek”. Chwilę później zuchy z 44 Gromady Zuchowej z Międzyzdrojów pod przewodnictwem druhny Igi Zuzanny Wachowicz wniosły na salę „Betlejemskie Światełko Pokoju”, które przekazały przedstawicielom władzy samorządowej. Tegorocznym hasłem betlejemskiego światełka są słowa Świętego Jana Pawła II „Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym”.

IMGP2613

Ks. Proboszcz M. Wiettlieb w specjalnie przygotowanej na ten dzień modlitwie powiedział m.in.: ,,Razem z Jezusem pozwól nam, Boże, wzrastać w Duchu do odnowy polskości, dojrzewać w duchowych wartościach dorosłych, takich jak: Dzieci, chleb i masło, pieniądze i Dom…” Następnie życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim zebranym złożył Burmistrz Leszek Dorosz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Magda. Wśród dziecięcych śmiechów i cichych rozmów dorosłych w serdecznej, świątecznej atmosferze wszyscy obecni na sali składali sobie życzenia świąteczne. Wieczór wigilijny zakończyła wspólna świąteczna kolacja, na której nie mogło zabraknąć tradycyjnych specjałów – pierogów, czerwonego barszczu, ryb, słodkich wypieków. Nie zapomniano w tym dniu także o osobach samotnych. Dla tych, którzy nie mogli wziąć osobiście udziału w wigilijnym spotkaniu pracownicy OPS w Międzyzdrojach przygotowali i rozdali 48 paczek z kolacją wigilijną. Z roku na rok na opłatkowym spotkaniu spotyka się coraz większa liczba mieszkańców, co świadczy o tym, że taki dzień, w nastroju zgody i pojednania pośród codziennej bieganiny jest wszystkim bardzo potrzebny.

Prosimy o przyjęcie serdecznych świątecznych podziękowań wszystkich Państwa, którzy przyczynili się do organizacji Międzyzdrojskiej Wigilii.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą