ab (2)

Burmistrz Karpiński odpowiada na nasz wczorajszy artykuł pt. „Poczęstunki, kwiaty na śluby i pogrzeby, wsparcie spółki golfowej w Kołbaskowie – tak wygląda „promocja” Kamienia”. W swoim stanowisku rozesłanym do wszystkich mediów burmistrz zarzuca mi publikowanie nieprawdziwych informacji, wobec czego nie mogę pozostać obojętny.

Stanowisko burmistrza:
„W związku z nieprawdziwymi informacjami, opublikowanymi na portalu internetowym „Kamieńskie.info” pod tytułem: „Poczęstunki, kwiaty na śluby i pogrzeby, wsparcie spółki golfowej w Kołbaskowie – tak wygląda „promocja” Kamienia” informuję, że wydatki, poniesione w roku 2013, w łącznej kwocie 33.717,32 zł, co stanowi 0,07 % wszystkich wydatków budżetu gminy, związane m.in. z zakupem kwiatów na różne uroczystości czy finansowaniem poczęstunków podczas oficjalnych spotkań przedstawicieli gminy z przedstawicielami przedsiębiorców oraz reprezentantami świata kultury, nauki i sztuki, nie mają żadnego związku z promocją gminy, tylko stanowią wydatki reprezentacyjne, ujęte w rozdziale 75095 budżetu gminy – pozostała działalność. Rozdział ten obejmuje także wydatki związane z kosztami składek członkowskich Gminy Kamień Pomorski w związkach i stowarzyszeniach. Koszty związane z promocją gminy ujęte są w rozdziale 75075 budżetu i nie mają żadnego związku z wydatkami reprezentacyjnymi, opisanymi powyżej. Ponadto informuję, że w latach 2013 – 2014 Gmina Kamień Pomorski pozyskała ze środków zewnętrznych, na działania promocyjne, kwotę przekraczającą 772.000,00 zł

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Bronisław Grzegorz Karpiński”

—————————————————————————————————-

Ideą, jaka przyświecała powstaniu portalu kamienskie.info, było przekazywanie codziennych informacji na temat najważniejszych wydarzeń w powiecie,  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ukazywanie patologii i niezgodnych z prawem działań, jakich dopuszczają się lokalni samorządowcy. Poruszane na portalu tematy nie zawsze są dla rządzących przyjemne, ale zawsze są efektem podejmowanych przez nich działań i to od ich postępowania zależy wydźwięk naszych publikacji.

Rozumiem, że opublikowane przeze mnie we wczorajszym artykule informacje mogą poruszać opinię publiczną, szczególnie przed wyborami. Osobiście jednak uważam za niedopuszczalne, aby z publicznych środków finansowane były wydatki (niezależnie od tego, pod jakim paragrafem będą ukryte) na kwiaty w związku z walnym zgromadzeniem spółki gminnej lub uruchomieniem działalności jakiejś kawiarni, obiad na koszt podatników z przedstawicielem banku tuż po podpisaniu umowy, na której bank zarabia czy też wspieranie spółki z o.o. z Kołbaskowa. Jeżeli burmistrz miał ochotę uczestniczyć w prywatnym wydarzeniu, jakim bezdyskusyjnie jest ślub marszałka województwa (bądź któregokolwiek sołtysa) i wręczyć mu kwiaty, to mógł to zrobić na swój koszt, nie podatników.

W żadnym fragmencie artykułu nie sumuję wskazywanych przeze mnie kwot. Celem artykułu było jedynie pokazanie szacunku rządzących dla publicznych pieniędzy oraz nonszalancji, z jaką je wydają. Uważam wręcz za rzecz kuriozalną tłumaczenie Bronisława Karpińskiego, że w 2013 roku tego typu wydatki stanowiły jedynie 33.717 zł czyli 0,07% wydatków budżetu gminy. Po takim oświadczeniu pytanie nasuwa się samo – Ile przez osiem lat urzędowania burmistrza Karpińskiego wydano środków na tego typu cele?

Zarówno środki przeznaczane na promocję, jak i pozostałą działalność w 2013 roku stanowią łącznie kwotę blisko 450 tys. zł i zaliczają się do Działu pn. Administracja Publiczna. Nic więc dziwnego, że Kamień Pomorski w ostatnim rankingu pisma branżowego „Wspólnota” zajął wstydliwe ósme miejsce w Polsce w kategorii miast powiatowych do 10 tys. mieszkańców pod względem kosztu funkcjonowania administracji na jednego mieszkańca. O tym jednak Pan burmistrz nie wspomina.

Aby każdy z Państwa mógł ocenić, w jaki sposób i na co burmistrz Kamienia Pomorskiego wydaje publiczne pieniądze, publikujemy poniżej wszystkie dokumenty, jakie otrzymaliśmy od skarbnika. Wszystkie wymienione przeze mnie w artykule kwoty i ich przeznaczenie mają pokrycie w fakturach. Jeżeli któraś z informacji dotycząca wydatków w ocenie burmistrza jest kłamstwem, może ją sam zweryfikować w oparciu o faktury akceptowane przez sekretarza czy skarbnika. Dodatkowo informuję, że sposób przekazania redakcji informacji publicznej na wniosek jest niezgodny z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

Paweł Ukraiński
Redaktor Naczelny
Portalu Kamienskie.info

—–> KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ SKANY FAKTUR <—–