Bez dyskusji, przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim udzieliła absolutorium Zarządowi kierowanemu przez Starostę Józefa Malca. 

– Chciałbym podziękować wszystkim za decyzję o udzieleniu absolutorium. To nie tylko praca zarządu, ale także praca całej Rady. Wspólnie tworzymy ten budżet, a Rada ma taktyczny udział w tym dziele, bo wszystkie sprawy które kierujecie Państwo do Zarządu rozpatrujemy jako Zarząd. Chciałbym podziękować szczególnie jednej osobie, która nad budżetem pracuje, śledzi i każdą złotówkę analizuje z czterech stron. Dzięki temu stan finansów powiatu poprawia się z roku na rok – podkreślił starosta Józef Malec.

W 2016 roku dochody powiatu wyniosły 45,2 mln złotych natomiast wydatki 43,5 mln złotych. Powiat osiągnął 1,7 mln złotych nadwyżki. Na koniec ub. roku powiat dysponował mieniem wartym 326 mln złotych.